is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben bij het grote offer dat hij van zijn geestelijke dochter vroegVolgens zijn eerste stichtingsplan immers zouden de beide Zuster-Congregaties, eigenlijk slechts één Congregatie vormen, bestuurd door één algemene Overste en „Moeder Maria”, zo moet Pater Superior hebben geredeneerd, „is de geschikte persoon om het gezag van Generale Overste over beide Congregaties in zich te verenigen. Hij weet, dat zij de Congregatie der Missiezusters een warm hart toedraagt.

Nu zal zij als „Dienaresse van den H. Geest van de eeuwigdurende aanbidding” ook die der Slotzusters leren liefhebben en dan, bezield met een liefdevolle zorg voor beide Congregaties zal hij de leiding van beide, veilig aan haar kunnen toevertrouwenDoch ook voor den Stichter geldt: „De mens wikt, God beschikt”. Pater Superior vermoedt niet dat hij plannen beraamt, die volgens Gods bestel nooit in vervulling zullen gaan. Als Zuster Maria Virgo nog pas enkele maanden in het noviciaat is, begint ze te sukkelen. Ze lijdt aan hoofdpijn en pijnen in de ledematen. Gewend aan een goede gezondheid telt ze de ziekte in het begin niet. Ze zal er wel weer overheen komen. „Met m’n gezondheid wil het de laatste tijd niet meer al te best. Ik denk evenwel dat het spoedig beter zal worden. Het is ook wel goed, als men nu en dan eens wat te lijden heeft.” Deze regelen staan in een brief die ze 22 Augustus 1899 naar Argentinië schrijft. Op t laatst van 't jaar nemen echter de pijnen toe en voortdurend moet ze ’t bed houden. Hoge koorts verteert langzaam haar krachten. Op 18 Januari 1900 ontvangt ze een brief van Pater Superior, die dan in St. Gabriël te Wenen verblijft:

Eerwaarde Zuster Maria,

Bij het begin van het nieuwe jaar bied ik U mijn beste wensen aan. Ik hoop dat de H. Geest U in dit jaar zeer vele en grote genaden verlenen zal en wel des te meer naarmate U zich zult oefenen in de heilige nederigheid. God heeft U immers in deze harde maar kostbare leerschool gevoerd, opdat de oude mens in U geheel moge sterven en de nieuwe mens, die gevormd is naar het beeld van Jezus Christus, in U moge leven.

In de liefde van den H. Geest,

Uw geestelijke vader, Arn. Janssen.