is toegevoegd aan uw favorieten.

Succes in de bakkerij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROMETERSTAND.

Is-de luchtdruk laag d.w.z. staat de barometer op storm, dan verloopt het gistings- of rijsproces van het deeg veel sneller dan bij normale luchtdruk = barometer op veranderlijk.

Bij hooge luchtdruk daarentegen, dus als de barometer ,,mooi weer" aanwijst, zal het rijsproces vertraagd worden. De hooge luchtdruk, welke op het deeg uitgeoefend wordt, vermindert het expansievermogen van het deeg, zoodat de gisting minder snel plaatsvindt.

Door meer of minder gist, al naar gelang van den barometerstand, te nemen, kan men het rijsproces in de juiste banen leiden en evtl. afwijkingen, veroorzaakt door bovengenoemde factoren, voorkomen.

DROGE STOFBEPALING EN UITKOMSTEN.

De droge stof is een niet te onderschatten factor bij de broodbereiding, vooral omdat het gehalte van een brood aan droge stof in de warenwet vastgelegd is.

Bij het vaststellen van de gegevens op blz. 24 hebben wij er rekening mee gehouden, dat tengevolge van het gistingsproces een gewichtsverlies van 1600 gram per 100 kg. tarwebloem ontstaat.

Wanneer U, rekening houdende met de verschillende andere factoren zooals bakkerij- en deegtemperatuur, vochtigheidsgraad, rijsduur enz., Uwe eigen ervaringen hiermede vergelijkt, zult U.ongetwijfeld tot dezelfde cijfers komen.

De deegrecepten gelden slechts als richtsnoer en kunnen natuurlijk aan Uw eigen ervaring aangepast worden.