is toegevoegd aan uw favorieten.

Succes in de bakkerij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wormerveer,18 Juni 1946,-

M.H.,

Ongetwijfeld zal bij de bakkerij bekend zijn,dat het uitraalingspercentage voor BROODBLOEM eenigen tijd geleden op gebracht

is en wel met dien verstande,dat aan de bloem 6% patentbloem en 2% tarwegriesmeel onttrokken wordt. Daardoor is de kleur van de bloem wat grauw.

Toch zou het niet juist zijn, indien U uit de kleur afleidde, dat van deze bloem niet veel te maken zou zijn.

Wij zijn er van overtuigd, dat van onze bloem een mooi flink stuk brood te bakken is,wanneer onze adviezen in acht genomen worden en wij vragen daarom Uw belangstelling voor het volgende;

Deegsamenstelling

50.- kg. bloem

0. 90 " gist

1. - " zout

30.- L, water

Deegtemperatuur 28/30 G.

Ie rijs 2e rijs

25 minuten doorslaan

35 minuten doorslaan

Opbollen, a/d bol 15 - 20 min. Daarna in de pan ! Niet te schraal maar ook niet te vol schieten,

Deeggewloht bij voohtgebrulk van

28,- L, water pq _ ti n

30i- " "

31. - *

32. - " "

900 gram 912 " 924 "

936 "

948 n

Broodultkomst 88,5 brood

n n tt n 11 11 n 11

Om er uit te halen wat praktisch mogelijk is, is het noodzakelijk, dat behoorlijk wordt gemeten en gewogen.

Men moet de bloem afwegen en het vocht afmeten.Ook de temperatuur is een factor, die vooral niet verwaarloosd mag worden. Deegtemperatuur niet onder 28° C. nemen.

Zooals boven aangegeven kan men zonder eenig bezwaar 88,5 broode uit 50*" kg* bloem helen, afgezien van de hoeveelheid vocht,welke wordt gebruikt. Het gaat om de droge stof ! Wel echter moet men voor elke Liter vocht,welke men per 50 kg. bloem meer gebruikt 12 gram deeg zwaarder afwegen.

Het is aan te bevelen voor panbrood minimum JQ L. water per 50 kg. bloem te nemen. Voor vloerbrood 1 a 1^- Liter minder. De beste resultaten verkrijgt men met 31 & 3^ Liter vocht per 50 kg. bloem.

Wij hopen U hiermede van dienst te zijn en verblijven,onder aarv-

Hoogachtend, WESSANEN’S KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.

beveling