is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE O.L.B. IN HET ALGEMEEN

O.L.B. en andere bibliotheektypen. — Bestemming en mogelijkheden der O.L.B. — Historie. — Rijkssubsidievoorwaarden. — Bibliotheekvereenigingen. — Het beroep.

1. -—. De O.L.B. in tegenstelling met de volks-, de wetenschappelijke- en de vakbibliotheek. (1928).

1. Elks eigen cultureele bestemming te omschrijven. — 2. Punten van verschil: de instelling op den gebruiker; de keuze bij de boekenaanschaffing; de gebruiksregeling ; het personeel. — 3. de stelling neming der O.L.B. ten opzichte van de volksbibliotheek in Nederland (Greve, Openbare leesmusea en volksbibliotheken). — 4. De aanvulling van het wetenschappelijk bibliotheekwezen door de O.L.B., en omgekeerd.

2. — Het verschil der bestemming eener wetenschappelijke bibliotheek en eener O.L.B.; punten waar beider taak elkaar raakt en aanvult. (1923).

1. Gedeeltelijk als vraag 1. — 2. Ga hier na, welke beperkingen zich beide bibliotheektypen moeten opleggen, zoowel in de boekenaanschaffing als in de instelling op het publiek; welke voordeelen die beperking oplevert (specialiseering); hoe in die specialiseering de mogelijkheid van wederzijdsche aanvulling besloten ligt.

3. — Welke verschillen hebt gij tijdens uw verblijf aan de universiteitsbibliotheek opgemerkt tusschen de werkzaamheden daar en aan een O.L.B. (1931).

De interne organisatie in beide bibliotheektypen toont tallooze verschilpunten, die van zelf sprekend niet alle opgesomd moeten worden. Beperk u dus b.v. tot: de taakverdeeling van het personeel (specialisatie); de bediening van het publiek in de uitleening (omgang, voorlichting, uitleensysteem); de magazijnen (opstelling der boeken, open-boekerij).