is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Welke gegevens worden ontleend aan uiterlijke, welke gegevens aan innerlijke eigenheden van het boek? — 2. Na beantwoording dezer vraag kunt gij het verschil nagaan tusschen de wijze, waarop het hoofdwoord wordt aangewezen ("Regels voor de titelbeschrijving”), en de wijze van kiezen van het rubriekwoord en het trefwoord (analyse van den boekinhoud). — 3. Vervolgens het verschil tusschen de beteekenis der analyse voor de keuze van het rubriekwoord (de elementen der analyse; invloed van het indeelingsschema), en voor de keuze van het trefwoord (onderwerpelijk verband). — 4. Ten slotte: wat de rangschikking der hoofdwoorden en trefwoorden bepaalt; wat de onderlinge opvolging der rubriekwoorden beheerscht; de dubbele functie van rubriekwoorden (opvolging der rubrieken: samenhouding van titelbeschrijvingen).

109. — Wanneer en hoe spelen cijfers (jaartallen, ranggetallen) een rol bij de rangschikking van titelbeschrijvingen? (1937).

1. Voorbereiding tot beantwoording der vraag is een nauwkeurig nagaan van de "Regels voor de titelbeschrijving’’, de "Regels voor de alfabetische rangschikking” en "Greve, Theorie en praktijk”. — 2. Groepeer de resultaten naar: het cijfer in het hoofdwoord; het cijfer bij de rangschikking van titelbeschrijvingen onder een rubriekwoord en een trefwoord: het cijfer bij de volgorde van onderrubrieken (historische of chronologische opvolging der episoden); het cijfer als rangschikking bij den opbouw van bepaalde soorten van catalogi.

110. — De principieele en de technische verschillen tusschen den alfabetischen hoofdwoordencatalogus en den systematischen catalogus. (1934).

111. — De principieele en de technische verschillen tusschen een systematischen en een trefwoordencatalogus. (1923).

1. Rangschikking volgens de orde van het alfabet, tegenover rangschikking volgens verwantschap van inhoud. Wat beoogt en bereikt men met beide? (snelle oriënteering; samenhangende overzichtelijkheid). — 2. Samenbrenging van titelbeschrijvingen naar den inhoud der boeken volgens samenhang van begrippen, tegenover samenbrenging van titelbeschrijvingen naar] den inhoud der boeken (volgens zakelijkheid. Wat beoogt en bereikt men met beide? gezichtspunt; onderwerp).