is toegevoegd aan uw favorieten.

De translitteratie van Russische eigennamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransen schrijven gewoonlijk f, trouwens ook elders komt deze

spelling voor, zelfs ff. _ _

Ndl. Tsjéchow, Du. Cechov. Eng. Chekhov. Fr. Tchekhof.

Ndl. Górjkij, Du. Gorkij. Eng. Gorkn. Fr. Gorki.-ky. Het Frans duidt de uitgang -ij door -y of -i aan.

Ndl. Derzjawin, Du. Derzavin, Eng. Derzhavin, Fr. Decjavine. Let op Fr. -ine, zo in alle woorden op russ. -in. Bleef de -e weg, dan zou men allicht de klank van fr. matin spreken.

Ndl. Artsybasjew, Du. Arcybasev. Eng. Artsybashev, Fr. Artsy-

bachef.

Ndl. Sas/a, Du. Sasa,yEng. Sasha. Fr. Sacha.

Ndl. Sjtsjedrin, Du. Scedrin. Eng. Shchedcin, Fr. Chtchédrine. Ndl. M'ysjkin. Du. Myskin, Eng. Myshkin, Fr. Muichkine; aldus bij De Vogüé; deze spelt echter tegelijkertijd Jazikof en Saltykof.

Ndl. Onégin. Du. Onegin. Eng. Omegin, Fr. Oniéguine.

■ Ndl. Ljoedmila. Du. Ljudmila. Eng.^ Ltudmila, Fr. Ludmila; aldus De Vogüé, maar deze spelt anderzijds Batiouchkof e. dgl.

Ndl. Pomjalówskij. Du. Pomjalovskij, Eng. Pomtalovskii. Fr. Pomialovsky.

Ndl. moezjik, Du. mazik, Eng. muzhik. Fr. moujik.

Afzonderlijk moet de aandacht gevestigd worden op de talrijke ontleende namen, die in het Russisch voorkomen. Deze taal pleegt vreemde namen in een nationaal kleed te steken: zo wordt de h door g vervangen (bijv. Den Haag'. Gaaga), de ö-klank door e aangeduid (Goef/ie: Gefe). de ü doordoe (Muller: Mjoeller) enz. Men moet hierom denken bij de van huis uit niet-russische namen. Wij spellen Herzen en niet Gertsen. Löwenstein en niet Lewensjtejn. Tusenbach en niet Toezenbach.

Tenslotte nog een opmerking over het accent: wil men een russisch woord bij benadering juist uitspreken, dan moet men de ' plaats van het accent weten. De klinkers van niet betoonde lettergrepen worden zwak uitgesproken en veranderen soms sterk van klank: zo wordt onbetoonde o tot a of een op onze stomme e gelijkende vocaal; wanneer men dus bijv. de namen Pogódin of Borodin op de eerste syllabe accentueerde, zou de klank van het hele woord veranderen. Het zou dus aanbeveling verdienen, als diegenen die Russisch kennen althans bij gebruikelijke namen het accent aangaven. Met opzet maak ik de restrictie „althans bij