is toegevoegd aan uw favorieten.

De translitteratie van Russische eigennamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gladków.

Glébow.

Glinka.

Gnéditsj.

Goelj.

Goemiljów.

Goerfinkelj.

Góesew-Oren-

bóergskij.

Gógolj.

Golenisjtsjew-

Koetóezow.

Golitsyn.

Golowatsjówa.

Golowin.

Gontsjarów.

Gorbatsjów.

Gorbów.

Górjkij.

Gorodétskij.

Granówskij.

Gregóri.

Grctsj.

Gribojédow.

Grigórjew.

Grigorówitsj.

Grinéwitsj.

Gróssman.

Hérzen.

Hippius.

lijf.

I'nber.

Iwan Fjódorow. Iwan Strannik. Iwanow.

Iwanow-Razóem nik. Izmajlow.

Jakobsón, Jakobson.

Jakóesjkin. Jakowlew, -ewa. Jasénskij.

Jasinskij.

Jawórskij.

Jazykow.

Jefimow.

Jelpatjewskij.

Jesénin.

Jewgénija Toer.

Joesjkéwitsj.

Kalisjéwskij.

Kantemir.

Kapnist.

Karamzin.

Karónin.

Karpow.

Karsawin.

Kartasjów.

Kartséwskij.

Karzjanskij.

Katajew.

Katsjenówskij.

Kawérin.

Kazin.

Kérenskij.

Kiréjewskij.

Kirilow.

Kirsjón.

Kizcwétter.

Kljóejew.

Kljóesjnikow.

Kljoetsjéwskij.

Klytsjków.

Knjazjków.

Knjazjnin.

Kochanówskaja.

Kóekoljnik.

Kóeprin, Koeprin.

Kóerbskij.

Koeropatkin.

Kóerotsjkin.

Koesjtsjéwskij.

Koezmin.

Kógan.

Kojranskij.

Kokósjkin.

Koljtsów.

Korolénko.

Kosoenówitsj.

Kostomarow.

Kostrów.

Kotosjichin.

Kowaléwskaja.

Kozlów.

Krandijéwskaja.

Krestówskij, -skaja.

Krizjanitsj.

Krjoekówskij.

Kropótkin.

Krylów.

Küchelbéker.

Labzin.

Ladyzjenskij.

Latsjinowa.

Lawrénew.

Lazjétsjnikow.

Lebedénko._

Léjkin.

Lénin.

Leónow.

Leóntjew.

Lérmontow.

Lesków.

Letkówa.

Letnjówa.