is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er na zo langen tijd nog van in leven waren — en vroeg wanneer hij gereed zou zijn om te vertrekken. Agrippa, die Augustus’ houding verkeerd begreep, was geschokt. Hij dacht, dat Augustus hem kwijt wilde zijn en dat deze werkelijk geloofde, dat hij met Marcellus twistte over de opvolging. Hij dankte hem voor de inwilliging van zijn verzoek, betuigde koel zijn loyaliteit en vriendschap, en zeide, dat hij gereed was den volgenden dag scheep te

g£Hij ging niet naar Syrië. Hij kwam niet verder dan het eiland Lesbos en zond zijn plaatsvervanger vooruit om de provincie voor hem te beheren. Hij wist dat zijn verblijf op Lesbos zou opgevat worden als een soort verbanning, die hij zich om Marcellus op de hals had gehaald. Hij bracht geen bezoek aan de provincie, omdat dit de aanhangers van Marcellus vat op hem gegeven zou hebben: zij zouden dan beweerd hebben, dat hij naar het Oosten was gegaan om een leger bijeen te brengen en naar Rome op te rukken. Maar hij vertrouwde, dat het niet lang zou duren of Augustus zou hem nodig hebben en geloofde zeker, dat Marcellus van plan was, zich van de. heerschappij meester te maken. Lesbos was gemakkelijk dicht bij Rome. Hij vergat zijn opdracht 'niet, hij opende door tussenpersonen onderhandelingen met den komng van Parthië, maar verwachtte niet, dat ze spoedig tot een overeenkomst zouden leiden. Er is veel tijd en geduld voor nodig, om een goede overeenkomst met een Uosters

Marcellus werd tot een stedelijk ambt gekozen, zijn eerste officiële benoeming, en liet ter ere hiervan schitterende spelen houden. Niet alleen liet hij tentzeilen aanbrengen in de theaters zelf, tegen zon en regen en hing hij er schitterende tapijten, maar hij maakte ook van het Forum een geweldige, veel-kleurige tent. Met effect was prachtig, vooral van binnen als de zon door het doek heen scheen. Voor dit afschutten gebruikte hij een fabelachtige hoeveelheid rood, geel en groen doek, dat, toen de Spelen voorbij waren, versneden werd en aan de burgers uitgedeeld om er kleren en beddegoed van te maken. Reusachtige aantallen wilde dieren werden uit Afrika ingevoerd voor de gevechten in het amphitheater, waarbij veel leeuwen, en er werd een gevecht geleverd tussen vijftig Germaanse gevangenen en een gelijk geta zwarte strijders uit Marokko. Augustus zelf droeg kwistig