is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes, als Augustus’ wettelijke erfgenamen; het zou moeilijk zijn voor Livia om hun aanspraken ten gunste van haar eigen zoons terzijde te stellen.

Maar hoe het zij, Tiberius trouwde met Julia, die het Livia gemakkelijk had gemaakt, door op hem verliefd te worden en Augustus te vragen zijn invloed bij Tiberius te haren behoeve aan te wenden. Augustus stemde alleen toe, omdat Julia met zelfmoord dreigde, als hij weigerde haar te helpen. Tiberius zelf voelde er niets voor om met Julia te trouwen, maar hij durfde niet te weigeren. Hij was genoodzaakt om van zijn eigen vrouw, Yipsania, de dochter van Agrippa uit een vroeger huwelijk, van wie hij hartstochtelijk hield, te scheiden. Toen hij haar later eens toevallig op straat ontmoette, volgde hij haar met zo’n hopeloos verlangenden blik, dat Augustus, toen hij ervan hoorde, beval, dat dit fatsoenshalve niet meer gebeuren moest. Functionarissen van beide huishoudens moesten een speciaal oog in het zeil houden om een ontmoeting te vermijden. Yipsania trouwde niet lang daarna een ambitieus jong edelman, Gallus genaamd. En voor ik het vergeet, moet ik mijn vaders huwelijk vermelden met mijn moeder, Antonia, de jongste dochter van Marcus Antonius en Octavia. Het was gesloten in het jaar van Augustus’ ziekte en Marcellus’ overlijden.

Mijn oom Tiberius was een van de slechte Claudii. Hij was stuurs, terughoudend en wreed, maar er waren drie personen geweest, wier invloed deze karaktertrekken had beteugeld. Ten eerste mijn vader, een van de beste Claudii, opgeruimd, openhartig en edelmoedig; dan Augustus, een zeer fatsoenlijk, vrolijk, vriendelijk man, die niet van Tiberius hield, maar hem ter wille van zijn moeder edelmoedig behandelde, en tenslotte Vipsania. Mijn vaders invloed verdween of verminderde toen beiden den leeftijd hadden bereikt, waarop zij hun militairen dienst moesten vervullen en met veldtochten naar verschillende delen van het rijk werden gestuurd. Toen kwam de scheiding van Vipsania en deze werd gevolgd door een verkoeling in de verhouding tot Augustus, die geërgerd was door mijn ooms slecht verborgen afschuw van Julia. Toen deze drie invloeden verdwenen waren, ging hij langzamerhand den verkeerden weg op.

Hier moet ik eerst zijn persoonlijke verschijning beschrijven. Hij was een grote man met donkere haren, een mooie huid, zwaargebouwd met prachtige schouders en