is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standaarden buitgemaakt en nog geen driehonderd man van de hoofdmacht waren overgebleven, besloot hij uit het bloedbad te redden, wat hij kon. Hij liet zijn troepen omkeeren en brak met een plotselingen aanval door den vijand. Cassius’ grote moed, waarvan hij iets op zijn manschappen wist over te dragen, boezemde de Germanen ontzag in. Zij lieten zijn klein, vastbesloten troepje mannen alleen en trokken voorwaarts om gemakkelijker veroveringen te maken. Het is misschien het mooiste militaire resultaat uit de laatste tijden, dat Cassius er in slaagde, van de honderd twintig man, die hij bij zich had toen hij omkeerde, er tachtig veilig onder de compagniesbanier terug te brengen naar de versterking, vanwaar hij twintig dagen tevoren vertrokken was. Hij had toen acht dagen door vijandelijk terrein gemarcheerd.

Het is moeilijk om een indruk te geven van de paniek, die te Rome heerste, toen de geruchten van de ramp bevestigd werden. De mensen pakten hun bezittingen bijeen en laadden ze op karren, alsof de Germanen al voor de stadspoorten stonden. En er was inderdaad reden genoeg om bevreesd te zijn. De verliezen in den Balkan-oorlog waren zo zwaar geweest, dat bijna alle reserves van strijdbare krachten in Italië uitgeput waren. Het gelukte Augustus nauwelijks een leger bij elkaar te krijgen, dat onder bevel van Tiberius de brughoofden aan den Rijn moest beveiligen, die blijkbaar nog niet door de Germanen genomen waren. Van de dienstplichtige Romeinse burgers meldden zich slechts weinige vrijwillig aan na de publicatie van het oproepingsbevel. Tegen de Germanen op te trekken scheen hetzelfde als een wissen dood tegemoet te gaan. Toen vaardigde Augustus een tweede bevel uit, waarbij van hen, die zich niet binnen drie dagen meldden, iedere vijfde man het kiesrecht en al zijn eigendommen zou moeten missen. Zelfs hierna bleven velen onwillig. Dus voltrok Augustus zijn dreigement aan enkelen en dwong zo de rest tot dienstneming in het leger, waar, het moet gezegd worden, sommigen hunner zich heel goede soldaten toonden. Hij riep ook een lichting van mannen boven de vijfendertig op en lijfde weer een aantal veteranen in, die reeds hun zestien jaar onder het vaandel hadden gediend. Hiermee en met een paar legioenen samengesteld uit vrijgelatenen, die gewoonlijk niet aan dienstplicht onderworpen waren (hoewel Germanicus versterkingen in den Balkan-oorlog voornamelijk uit hen