is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor garnizoensdienst geschikt waren, konden dienst nemen bij een speciale krijgsmacht die in Tyrol zou gelegerd worden, waar onlangs gevaarlijke invallen van de Germanen hadden plaats gehad. Het is haast niet te geloven — maar alle veteranen traden voorwaarts en meer dan de helft gaf zich op als vrijwilliger voor den actieven dienst aan den overkant van den Rijn. Bij deze vrijwilligers was ook Pomponius, die beweerde, dat hij even flink was als welke man in het leger ook, niettegenstaande zijn tandeloze kaken en zijn breuk. Germanicus plaatste zijn kleinzoon bij de lijfgarde. Zo was alles in Bonn weer in orde en de mannen vertelden Caligula, dat hij alleen de muiterij bedwongen had en dat hij eens een groot keizer zou zijn en geweldige overwinningen zou behalen, wat heel verkeerd was voor het kind, dat al, zoals ik zei, verschrikkelijk verwend was.

Maar nu moesten nog twee legioenen, die zich bij een plaats genaamd Xanten bevonden, weer tot bezinning gebracht worden. Zelfs na de betaling van het handgeld waren zij voortgegaan met muiterij en hun bevelhebber kon niets met hen uitvoeren. Toen het bericht van den omkeer bij de legioenen van Bonn kwam, werden de aanstokers der muiterij ernstig ongerust over hun eigen veiligheid en zetten zij hun kameraden aan tot nieuwe gewelddaden en plunderingen. Germanicus zond hun bevelhebber bericht, dat hij onmiddellijk aan het hoofd van een krachtige legermacht den Rijn af kwam en dat, als de loyale mannen die onder zijn bevel stonden, niet spoedig het voorbeeld van de legioenen uit Bonn volgden en de oproerkraaiers arresteerden, hij de hele troep zonder onderscheid des persoons over de kling zou jagen. De bevelhebber las den brief apart voor aan de vaandeldragers, de officieren en een paar vertrouwde oude soldaten en zei, dat er weinig tijd te verliezen was, want Germanicus kon elk ogenblik bij hen zijn. Zij beloofden hem, daf zij doen zouden wat ze konden, zij namen nog een paar getrouwen in het geheim, dat goed bewaard werd, trokken te middernacht op een gegeven signaal de tenten binnen en begonnen de muiters uit te moorden. Deze verdedigden zich zo goed als zij konden en doodden een aantal getrouwen, maar werden toch spoedig overweldigd. Dien nacht werden vijfhonderd man gedood of gewond. De rest liet alleen schildwachten in het kamp achter en marcheerde Germanicus tegemoet, wien

15