is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht hem gevaarlijk maakte. De andere was Gemellus. Want toen het testament van Tiberius werd voorgelezen (waarbij hij om het geheim te bewaren een paar vrijgelatenen en ongeletterde vissers als getuigen had gehad) bleek, dat de oude man, alleen om moeilijkheden te scheppen, niet Caligula als zijn eersten erfgenaam had benoemd met Gemellus als tweeden voor het geval dat er iets zou gebeuren : hij had hen tezamen erfgenamen gemaakt en zij moesten om het jaar regeren. Gemellus was echter nog niet meerderjarig en mocht derhalve zelfs nog niet in den senaat zitting nemen, terwijl Caligula enige jaren voor hij den wettelijken leeftijd had bereikt al een magistraat, zij het van minder betekenis, was en tevens priester. De senaat aanvaardde daarom gaarne Caligula’s standpunt, dat Tiberius niet helder van geest was geweest toen hij het testament maakte en schonk zonder enig bezwaar de gehele macht aan Caligula. Behalve op dit punt (en hij onthield Gemellus ook zijn deel van de civiele lijst op grond van het feit dat de civiele lijst een integrerend deel was van de soevereiniteit) kwam Caligula alle bepalingen van het testament na en betaalde alle legaten prompt.

De praetorianen moesten een uitkering van vijftig goudstukken per man ontvangen; om zich van hun trouw te verzekeren als de tijd voor Macro’s verwijdering gekomen zou zijn, verdubbelde Caligula het bedrag. Hij betaalde aan het volk van Rome de vierhonderd vijftig duizend goudstukken, die het nagelaten waren en voegde er drie goudstukken per hoofd aan toe; hij zeide, dat hij dit had willen geven toen hij volwassen werd, maar dat de oude keizer het verboden had. De legers kregen dezelfde uitkering als toen Augustus gestorven was, maar ditmaal werd zij prompt betaald. Wat nog meer zei : hij betaalde alle bedragen, die volgens Livia’s testament uitgekeerd hadden moeten worden en die wij, legatarissen, al lang hadden af geschreven als oninbare schulden. Yoor mij waren de twee belangwekkendste paragrafen uit Tiberius’ testament : het legaat aan mij van de geschiedkundige werken die Pollio mij had nagelaten, maar die mij afhandig waren gemaakt, samen met een aantal andere kostbare delen, en de som van twintigduizend goudstukken; en verder een legaat aan het hoofd der Vestaalse Maagden, de kleindochter van Vipsania, van honderdduizend goudstukken, die zij mocht besteden zoals zij