is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mijn beste vriend, wees op uw hoede Dat geen der Griekse mannen u hore en iets vermoede.

Ik zei: „Ja, het programma is veranderd. Mnester zal voor ons opvoeren De dood van den tyran. Het is in jaren niet gespeeld. Het gaat over koning Cinyras, die niet aan den Trojaansen oorlog wilde deelnemen en om zijn lafheid gedood werd.”

Het spel begon en Mnester was buitengewoon op dreef. Toen hij stierf door de hand van Apollo, spuwde hij bloed over zijn kleren uit een blaasje, dat in zijn mond verborgen was. Caligula liet hem roepen en kuste hem op beide wangen. Cassius en de Tijger begeleidden hem naar zijn kleedkamer, als om hem tegen zijn bewonderaars te beschermen. Toen gingen zij naar buiten door de toneeldeur. De bevelhebbers volgden hen tijdens de verwarring bij het rondstrooien. Asprenas zei tegen Caligula: „Dat was geweldig. En wat denkt u nu van een duik in het zwembad en een kleinen lichten maaltijd ?”

„Nee, zei Caligula. „Ik wil die meisjes-acrobaten zien. Ze moeten heel goed zijn. Ik denk dat ik de hele voorstelling maar zal blijven. Het is de laatste dag.” Hij was in een buitengewoon beminnelijke stemming.

Dus stond Vinicius op. Hij wilde Cassius, den Tijger en den anderen zeggen, dat zij niet moesten wachten. Caligula trok hem aan zijn toga. „Beste kerel, loop niet weg. Je moet die meisjes zien. Een danst er een vissen-dans en als je dat ziet, dan voel je je, alsof je tien vadem onder water bent.”

Vinicius ging weer zitten en zag den vissen-dans. Maar eerst moest hij kijken naar een soort melodramatisch tussenspel, genaamd Laureolus of De Roverhoofdman. Er werd geweldig in gemoord en de acteurs, een troepje tweede-rangs-mensen, hadden allemaal blaasjes met bloed in hun mond, net als Mnester. Nooit hebt ge zo’n onheilspellende bende gezien als zij op het toneel maakten! Toen de vissen-dans uit was, stond Vinicius weer op. „Om u de waarheid te zeggen heer, zou ik gaarne blijven, maar Cloacina roept mij. Ik heb blijkbaar iets verkeerds gegeten.

Laat mijn offer zacht zijn, maar gebonden

Het worde noch te vlug, noch te langzaam bevonden.”