is toegevoegd aan uw favorieten.

Architectuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woningbouw te Stockholm. Achtergrond van Niels E. Erikson. Links en rechts minimumwoningen van Sven Markelius

voorbeeld van een nieuwe opgave volbracht volgens nieuwe bouwwijzen.

In Nederland heelt het congres hoofdzakelijk in de kringen van de 8 en de Opbouw respectievelijk te Amsterdam en te Rotterdam zijn leden. Onder de afbeeldingen, die dit hoofdstuk begeleiden, bevindt zich veel werk van de leden van de „Internationale Kongresse für leues Bauen"; evenwel heb ik mijn keuze in het geheel niet tot het werk van deze beperkt.

Internationale Samenwerking

Een typisch voorbeeld van het internationale contact is de samenwerking van verscheidene architecten uit verschillende landen bij den bouw van eenige bekende woonwijken in het buitenland. Zoo werden bij den bouw van de Weiszenhofsiedlung te Stuttgart in 1927, een grootsch opgezette, hoewel niet geslaagde proefneming op het gebied van nieuwe bouwwijzen, waarbij in hef geheel zestien architecten onder leiding van Mies van der Rohe betrokken waren, ook twee Hollanders, namelijk Oud en Stam, één Belgische en twee Fransche architecten uitgenoodigd een deel der woningen te bouwen. Evenzoo werkten aan den bouw van de proefwijk Lainz bij Weenen, naast Oostenrijksche ook Duitsche, Hollandsche en Amerikaansche architecten mede.

Graansilo te Stockholm. Architectenbureau van de Koöperativa Förbundet Eskil Sundahl (Medewerker Olof Thunström)