is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Sociale Zaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkzaamheden in huiselijke diensten blijven buiten de regeling. Het betreft hier voornamelijk de groep der z.g. werksters. Uit het oogpunt van contröie zou het moeilijk zijn, deze groep van vrouwen onder de wet te brengen. Principieel zou er geen bezwaar tegen bestaan. Neemt men intusschen in overweging, dat deze gehuwde vrouwen veelal sledhts enkele dagen, soms halve dagen per week een werkhuis hebben, dan schijnt een uitzondering voor deze categorie wel gemotiveerd; en zulks te meer, waar de aard van het werk op zich zelf geen bijzonderen grond tot ingrijpen oplevert.