is toegevoegd aan uw favorieten.

Ervaringen over struma endemica en thyreotoxicose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2)

De aard en samenstelling van het thans te bespreken operatieve, klinisch en patholoog-anatomisch onderzochte materiaal blijkt een geheel andere dan gewoonlijk in Holland wordt gezien.

Hoofdzakelijk trof ik de typische „gebergtekroppen” aan, zooals deze b.v. voor Zwitserland, Beieren en Oostenrijk zijn beschreven, maar kreeg den indruk, dat de kropdragers in Kediri niet zoo overgevoelig zijn voor betrekkelijk kleine doses jodium als voor Zwitserland wordt opgegeven.

Enkele gevallen van secundair door jodiumgebruik toxisch geworden kroppen werden evenwel met zekerheid waargenomen, hoodzakelijk bij patiënten, die wegens framboesia-afwijkingen groote doses joodkali hadden gebruikt.

Dit was dan ook de reden, dat ik den mantri-verplegers van mijn poliklinieken instrueerde kropdragers geen jodium meer te geven, ook al maakten andere kwalen dit eigenlijk* gewenscht.

Overeenkomstig de ervaring in andere endemiegebieden opgedaan, zag ik in den krophaard Kediri betrekkelijk weinig gevallen van de z.g. genuine ziekte van Basedow. Een vrij groot percentage strumae bleek echter toxisch van aard te zijn.

Sedert de invoering der joodzoutprophylaxe lijkt dit aantal, zooals straks nog zal blijken, zich in dalende richting te bewegen.

Landaard.

Verdeeld naar den landaard waren onder 1002 geopereerden1): 13 Europeanen, 10 Chineezen en 979 Javanen.

Geslacht der geopereerden.

De ernst der endemie in het Kedirische weerspiegelt zich in de verdeeling over de geslachten, n.1. mannen 472, vrouwen 530; de bewering, dat hoe ernstiger een struma-endemie, des te grooter het percentage der mannelijke kroplijders is, vindt ook in deze cijfers, die op operatiepatiënten betrekking hebben, een bevestiging.

Het kroponderzoek verricht in de dessa’s der residentie Kediri, waar op 2 vrouwelijke 1 mannelijke kropdrager werd aangetroffen, wijst in dezelfde richting.

Aantal der strumectomiën.

Aanvankelijk was de animo der bevolking zich te laten opereeren niet groot. Eerst moest dus het vertrouwen in de kropoperatie gewonnen worden. De goede resultaten deden het aantal per jaar verrichte strumectomiën geleidelijk toenemen.

1) Van deze 1002 strumectomiën zijn er 1000 door mijzelf verricht.