is toegevoegd aan uw favorieten.

Ervaringen over struma endemica en thyreotoxicose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(24)

Bij de thyreotoxicose-gevallen moet men radicaler reseceeren en op zijn hoogst links en rechts een stukje klierweefsel ter grootte van het eindlid van een vinger laten staan.

Een enkele maal heb ik een nabloeding beleefd, waardoor na de operatie zoo’n ernstige asphyxie ontstond, dat weer open maken van de wond noodzakelijk was (9 maal).

In het geheel moest 4 maal tracheotomie p.o. worden verricht.

Mortaliteit

Bij het opmaken der balans bleken er 18 sterfgevallen op 1002 strumectomiën te betreuren en wel voor mijn persoonlijke statistiek berekend 17 van de 1000.

Wanneer ik de gevallen Nos. 62 en 113, die resp. x/2 en x/4 jaar na de operatie aan longtuberculose stierven, aftrek, stierven dus 15 van de 998 patiënten = 1.5 % mortaliteit.

Berekend voor de atoxische struma-operaties:

11 : 889 = 1.2 %.

Berekend voor de thyreotoxicose-operaties:

4 : 99 = 4 %.

De doodsoorzaken der 18 patiënten waren de volgende:

Atoxische struma Thyreotoxicose

Luchtembolie 1

Longtuberculose 2

Longembolie • 4

Asphyxie 2

Hart 7 4

Verbloeding x

Prophylaxis

In verband met den ernst der kropendemie in de Residentie Kediri en de onmogelijkheid door individueele behandeling bij een groot percentage der bevolking resultaten te bereiken, is op mijn verzoek door den Dienst der Volksgezondheid in 1934 voor het geheele gebied de Joodzoutprophylaxe ingevoerd.

Jansen en Donath hebben den stoot ertoe gegeven, dat in 1927 de Tengger en het Diengplateau werden gejodeerd. Zij werkten een methode van bereiding uit, waarbij het jodiumgehalte der zoutbriketten voor minstens 3 maanden kon worden gegarandeerd als vrij constant.

Elk blok zout van 1 katti (600 gram) wordt door de Zoutregie