is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUW VAN HET VROUWELIJKE GESLACHTSORGAAN

moederholte komen. De vrouw is dan steriel, evenzoo de man, indien het zaadkanaal door een ontsteking dichtgroeit, zoodat de spermatozoïden niet meer naar buiten kunnen komen. Meestal is de ontoegankelijkheid van het zaadkanaal resp. van den eileider de oorzaak van de steriliteit van den man of de vrouw. De kunstmatige sterilisatie geschiedt door afbinding van deze kanalen. Hierdoor blijven de geslachtskenmerken bestaan, aangezien de hormoonproductie door dit ingrijpen weinig of niet geschaad wordt. Aangezien het al voorgekomen is, dat door een eenvoudige afbinding het kanaal later weer toegankelijk wordt, moeten, indien het leven van de vrouw door een zwangerschap in gevaar komt, de kanalen niet slechts afgebonden, doch ook een

Fig. 7. Eierstok en eileider.

stuk hieruit verwijderd worden. Bij de sterilisatie blijven de geslachtsklieren intact. Alle geslachtskenmerken, de geslachtsdrift en hetgeen daarmee samenhangt, blijven behouden. Er wordt daardoor slechts verhinderd, dat er kinderen kunnen worden voortgebracht. Heel anders is het bij castratie, een operatie, waarbij de geslachtsklieren — bij de vrouw de eierstokken, bij den man de testikels — radicaal worden verwijderd. Indien deze operatie bij meisjes voor de puberteit wordt verricht, dan komt de baarmoeder en tevens de secundaire geslachtskenmerken niet tot ontwikkeling. Een castratie op lateren leeftijd doet de geslachtsdrift volkomen verdwijnen en ook bepaalde physische en psychische eigenschappen, die kenmerkend zijn voor elk der beide geslachten. Men past deze operatie in sommige landen toe om z.g. sexueele misdadigers te genezen resp. onschadelijk te maken.

Aan beide zijden van de baarmoeder (fig. 4a) bevinden zich de breede banden (ligamenta lata), meer naar voren de ronde banden, die door het lieskanaal naar de groote schaamlippen verloopen. De scheede (vagina) is een kanaal, dat de baarmoeder met de uitwendige schaamdeelen verbindt. Het is ca. 10 cM lang. Boven

Cyclus §