is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EIERSTOKKEN, HET EI, DE GRAAFSCHE FOLLIKEL,

eenvoudigheid spreken wij in dit boek kortweg van geel lichaam {corpus luteum), dat ontstaat, als het ei niet bevrucht wordt en van zwangerschaps geel lichaam {corpus luteum gravidarum), wanneer een zwangerschap intreedt. Beide, doch vooral het zwangerschaps gele lichaam, puilen boven de oppervlakte van den eierstok uit. Het corpus luteum heeft een grootte van i—i % cm. Wanneer het degenereert, schrompelt het samen en trekt zich meer naar het inwendige van den eierstok terug, waarna ten slotte slechts een litteeken overbluft. De levensduur is gewoonlijk 14—16, volgens Ogino 13—ij dagen. Door mijn cyclogramstudies komt nu vast te staan, dat het eerste, resp. tweede corpus luteum een levensduur heeft van ig resp. 9 dagen. Hiervan bevindt zich

Fig. 13. Graafsche follikel in verschillende stadia van ontwikkeling. Bij C ziet men hoe de follikelholte ontstaat.

het gele lichaam, dat uit het eerste ei ontstaat, gewoonlijk 4—8 dagen in een rusttoestand (latente tijd) alvorens luteohormoon te vormen (Hoofdst. 7, fig. 3). Wordt het ei bevrucht, dan ontwikkelt zich het zwangerschaps gele lichaam tot een betrekkèlijk groot orgaan (fig. 10), dat door een sterke luteohormoonafscheiding ervoor zorgt, dat de baarmoederspier zich niet samentrekt (contraheert). Dit hormoon is nl. de antagonist van het achterkwabshormoon der hypophyse, van het pituitrine, het hormoon, dat de contracties van de baarmoederspier regelt. Daar het luteohormoon ook een antagonist is van het eirijpingshormoon en van het folliculine, verhindert het ook, wanneer een zwangerschap intreedt, dat de eieren zich verder ontwikkelen en rijpen. Onder den invloed van dit hormoon ontstaan verder bepaalde veranderingen in het baarmoederslijmvlies en de melkklieren. Ten slotte zorgt het voor een voldoenden hormoontoevoer naar de cellen van het endometrium (baarmoedershjmvlies), waardoor na de bevruchting dit slijmvlies niet