is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EIERSTOKKEN, HET EI, DE GRAAFSCHE FOLLIKEL,

het eel lichaam aanzet tot folliculine resp. luteohormoon productie.

Hoewel het menschelijk ei van 60 micron met het bloote oog niet te zien is, is het in verhouding tot een zaadcel, die slechts een lengte heeft van 5—6 micron, een zeer groot orgaan. Het bestaat, zooals de meeste cellen, uit een celwand, protoplasma, waarin verschillende

Fig. 15. Graafsche follikel direct voor het barsten. a Ei - b Corona radiata - c. Plaats waar de follikel barst - d. Follikelholte - e. Follikelcellen die de follikelvloeistof en het folliculine

afscheiden.

puntjes gezien worden, en de celkern, die een bepaalde structuur heeft. Vooral bij kleuring zijn daarin de z.g. chromosomen te herkennen. In de eicel zijn de vele physische en psychische eigenschappen al vastgelegd, die het kind van de moeder erft. t De eerste eieren komen gedurende de puberteit vrij, dat is, wanneer het meisje geslachtsrijp wordt. Meestal begint dan ook de eerste menstruatie. De vraag, of er twee of meerdere eieren vrijkomen, staat in verband met het probleem van de meerlingsgeboorte. Men onderscheidt hier wederom een één-, twee- of meereiige zwangerschap. De kinderen kunnen uit één ei met één of meer dooiers, resp. kernen