is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EIERSTOKKEN, HET EI, DE GRAAFSCHE FOLLIKEL, ENZ.

genbestralingen, indien men met een z.g. castratiedosis bestraalt. Met geringe doses Röntgenstralen en vooral met korte golven doorstroomingen kan men de eierstokken tot verhoogde werkzaamheid aanzetten. Geeft men te groote dosis Röntgenstralen, dan gaan alle Graafsche follikels te gronde en de vrouw wordt steriel. Bij bepaalde ziekten van het geslachtsapparaat wordt een zoodanige kunstmatige castratie toegepast, ook bij uitzondering bij ernstige ziekten, waarbij de vrouw verder geen kinderen meer mag krijgen. Bij een zorgvuldige doseering der Röntgenstralen kunnen de eieren in de ovariën geschaad, resp. vernietigd worden, terwijl de inwendige secretie behouden blijft. Wordt de intensiteit versterkt, dan houdt ook deze functie op. Het is nu bewezen, dat met goed gedoseerde korte golven doorstroomingen, noch de Graafsche follikels en de eieren, noch de elementen van de inwendige secretie geschaad worden. Integendeel, het is bij een slechte functie (dysfunctie) mogelijk, met korte golven doorstroomingen de dysfunctioneerende cellen intracellulair te regenereeren en te normaliseer en.

Bij bepaalde dieren b.v. konijntjes komt slechts door de geslachtsdaad een ei vrij. Langen tijd geloofde men, dat dit ook bij menschen het geval is. Bij menschen rijpen en harsten de Graafsche follikels regelmatig volgens bepaalde wetten en wel hij vrouwen 2 maal en bij jonge meisjes 3 maal per cyclus.

Om het cyclusleven van de vrouw nauwkeurig te kunnen begrijpen, was het noodig een elementair begrip te krijgen van de processen, die zich in de eierstokken afspelen. In de allereerste plaats het rijpen en barsten van de Graafsche follikels en hoe deze zich in een geel lichaam veranderen. De hersenklier, de Graafsche follikel en het gele lichaam regelen hormonaal alle veranderingen, die zich gedurende den cyclus in het baarmoederslijmvlies afspelen.