is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET GESLACHTSLEVEN

heeft bestaan; hoewel het zeer goed mogelijk is, dat later toch spontaan een zwangerschap tot stand komt. Met behulp van het cycloscoop kan men nu nauwkeurig bepaler, wanneer een ei vrijkomt en daardoor den besten tijd uitkiezen voor een bevruchting. Heeft verschillende keeren op den eersten ovulatiedag een copulatie plaats gevonden, zonder dat er een zwangerschap op volgde, dan is het zeer waarschijnlijk, dat er een stoornis bestaat. Het cycloscopische onderzoek kan daarom een aanwijzing zijn, om zelfs nog binnen een jaar zich aan een onderzoek te onderwerpen.

Een belangrijke vraag, die den arts gesteld wordt, is, hoe vaak geslachtsverkeer in het huwelijk mag plaats vinden, om als normaal te worden bestempeld. Hoewel daarin groote verschillen bestaan in verband met jeugd, temperament, en levenswijze, is daarop het antwoord: bij normaal werkende menschen in de kracht van hun leven één tot 2 keer per week. De geslachtsverrichting kan bemoeilijkt worden door nerveuze, hormonale en andere invloeden, ook tijdelijk door acute of chronische infectieziekten. Is de man daartoe niet in staat, dan spreken wij van impotentie, die totaal of slechts gedeeltelijk kan zijn. Het lid komt niet of slechts onvolkomen in erectie. Ook komt het voor, dat een versnelde zaaduitstorting plaats vindt. Is deze stoornis van nerveuzen aard, dan is zij makkelijk te genezen. Vaak is een verhooging van het zelfvertrouwen voldoende om de kwaal te verhelpen. In die gevallen, waar een hormonale stoornis bestaat, b.v. bij myxoedeem, diabetes en andere endocrine ziekten, wordt het moeilijken In zeer veel gevallen moet men de primaire oorzaak in het geslachtscentrum van de hypophyse zoeken en kunnen wij door korte golven behandelingen van de hersenklier en de dysfunctioneerende periphere klier zulke patiënten genezen, hetgeen vroeger niet mogelijk was.

De geneeskunde bepaalde zich vroeger tot het voorschrijven van allerlei middelen als yohimbine extractum, damianae, ja zelfs tot de voor de nieren gevaarlijke Spaansche vliegen tinctuur. Ook zijn bepaalde voedingsmiddelen als aphrodisiaca bekend b.v. verschillende vischsoorten, tropische vruchten zooals zuurzak, doerian e.a. Deze middelen helpen slechts, indien het geslachtsapparaat verzwakt is en meestal nog tijdelijk of voor een keer. Bestaat er een ernstige stoornis, dan kan men slechts met de beschreven korte golven behandeling een verbetering teweeg brengen.

Bij een vrouw spreekt men niet van impotentie, maar van frigiditeit oi dyspareunie. In de meeste gevallen is de vrouwelijke frigiditeit slechts schijnbaar, zooals nog beschreven wordt. Ook bij de vrouw ian door een hypoplasie (te weinig ontwikkelde geslachtsorganen), iie Weer afhankelijk is van een hypofunctie van het hypophysaire geslachtscentrum, inderdaad de geslachtsdrift zeer gering zijn. Zulke jevallen gaan meestal gepaard met ontbrekende menstruatie en met steriliteit. Ook dit kunnen wij op dezelfde wijze als bij den man door

Cyclus. c