is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ENDOCRINE SYSTEEM GEDURENDE DE ZWANGERSCHAP

ze dan ongeschikt om de overtollige hoeveelheden hormoon uit het lichaam te verwijderen, de hormoonspiegel stijgt daardoor nog meer en ten slotte kunnen alle cellen in het vrouwelijke lichaam gaan lijden.

Welke taak hebben deze verschillende hormonen nu gedurende de zwangerschap ?

Het folliculine is evenals buiten de zwangerschap het proliferatiehormoon. Er werd al beschreven, hoe, wanneer er geen zwangerschap bestaat, het slijmvlies van de baarmoeder zich onder den invloed van het folliculine verdikt en bloedrijker wordt, terwijl de klieren in grootte en lengte toenemen. Dat is de proliferatiephase tijdens den cyclus der vrouw. Ook gedurende de zwangerschap bewerkt het folliculine, dat de cellen in het slijmvlies, de spierwand der baarmoeder en de melkklieren der borsten dikker en grooter worden.

Onder invloed van het luteiniseerende choriaalhormoon ontwikkelt zich het zwangerschaps gele lichaam. Het is de activator van de luteohormoonvorming. Het luteohormoon zorgt er niet alleen voor, dat de baarmoeder zich in de eerste zwangerschapsmaanden niet samentrekt, maar het is ook gedurende de zwangerschap het zoogenaamde transformatiehormoon. M.a.w. onder zijn invloed voltrekken zich in het baarmoederslijmvlies bepaalde veranderingen, waardoor het endometrium in decidua verandert.

Over de taak van het placentaire folliculinotrope hormoon was men tot nu toe in het onzekere. Uit talrijke proeven van andere onderzoekers en uit eigen overwegingen kon ik de conclusie trekken, dat het folliculinotrope hormoon de activator van de foetale celdeeling en celgroei is. Zonder dit hormoon zou de foetus niet groeien.

Men moet aannemen, dat de eerste deelingen van de bevruchte eicel, die direct na het indringen van de spermatozoide volgen, onder hormonalen invloed geschieden. Het is zeer waarschijnlijk, dat of in de eicel folliculinotroop hormoon opgestapeld is, dat door het indringen van de spermatozoide geactiveerd wordt, of dat de spermatozoide folliculinotroop hormoon in de eicel brengt. Wanneer het ei dan met het moederlijke organisme in verbinding getreden is, zorgt eerst de hersenklier en later de decidua resp. de placenta voor de verdere levering van dit hormoon. Is de placenta na de geboorte van het kind of na een miskraam uitgestooten, dan neemt in de hersenklier de productie van het gonadotrope hormoon weer toe. Dit hormoon zet weer de follicüline-vorming in de eierstokken aan en daarmede het rijpen en barsten van den Graafschen follikel, d.w.z. de ovulaties beginnen weer.

Dat het placentaire folliculinotrope resp. het daarmee identieke hypophysaire gonadotrope hormoon inderdaad de foetale cellen tot deeling brengt, blijkt hieruit, dat men in nog niet gebarsten Graafsche follikels eieren vond, die reeds onder den invloed van dit hormoon zich gingen deelen.