is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSTRUATIE EN MENSTRUATIESTOORNISSEN

Leerrijk is ook het geval van een ig-jarig meisje, dat mij consulteerde, omdat ze vreesde, dat ze zwanger was. Ze zeide, dat ze ook vroeger onregelmatig had gemenstrueerd, maar nu na het eerste geslachtsverkeer zekerheid wilde hebben. Na het gynaecologisch onderzoek scheen de diagnose zwangerschap niet waarschijnlijk. Toen was de beteekenis van de cyclus- en zwangerschapscurve nog niet bekend; de Friedmannsche reactie werd toegepast en was negatief. Het was opvallend, dat patiënte over het geheele lichaam, zelfs in het gezicht sterk behaard was. (Hirsutisme). Ze verwijderde de gezichtsharen regelmatig met ontharingsmiddelen. Het diagram vertoonde een ver-

Fig. 42a. Cyclogram van een 16-jarig meisje, dat aan myxoedeem en secundaire amenorrhoe lijdt (diagram 42).

I Menstruatie. De curve werd in het begin van de behandeling op-

m Ovulatie. genomen. 3 weken lang werd korte golven therapie

“ gecombineerd met exogene thyreoidine toegepast. —

Men lette erop, hoe door de behandeling de curve naar boven is verschoven, dat ovulatie- en menstruatievallen diper en de menstruaties regelmatiger en sterker zijn geworden.

minderde werkzaamheid van hersenklier, eierstokken en bijnieren. Dientengevolge leed patiënte aan secundaire amenorrhoe. Met de organo-korte golven therapie werd ze volkomen genezen.

Een ander interessant geval van secundaire amenorrhoe is dat van een 22-jarige vrouw, die juist een jaar was getrouwd. Ze woog 186 pond. De menstruatie was sinds 5 maanden weggebleven. Bovendien leed ze aan een zeker soort aanvallen van duizeligheid, die cerebellaire ataxie wordt genoemd, en plotseling optredende sterk verhoogde hartswerkzaamheid. Zooals ik mij eenmaal persoonlijk kon overtuigen, had ze bij een dergelijken aanval een pols van 190, terwijl deze bij normale menschen 72 bedraagt. Haar vader weegt 290 pond, en is suikerziek. Het diagram van deze patiënte gaf een hypofunctioneele