is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSTRUATIE EN MENSTRUATIESTOORNISSEN

latie- en menstruatieproces worden daardoor regelmatiger en de pijnen blijven binnen normale grenzen.

4. Hypermenorrhoe, ook menorrhagie of metrorrhagie — te sterke bloedingen.

Men maakt hier een verschil tusschen regelmatig voorkomende menstruaties, die echter te sterk zijn en te lang duren — menorrhagie

— en geheel onregelmatige, zeer sterke, lang aanhoudende bloedingen

— metrorrhagie. Deze laatste vorm komt meestal bij gezwellen van de baarmoeder de z.g. spiergezwellen, voor, vaak ook bij kanker. Daarom moet men bij te sterke bloedingen, vooral wanneer deze in den overgangsleeftijd voorkomen, direct den arts consulteeren.

Niet altijd wordt hypermonorrhoe door een gezwel veroorzaakt, maar kan ook door een overmatige werkzaamheid van het geslachtscentrum in de hypophyse veroorzaakt worden, hetgeen een verhoogde folliculinevorming in de eierstokken ten gevolge heeft. Deze afwijking kan aangeboren zijn, d.w.z. ze kan berusten op een labiele hypophyse, wier gonadotroop centrum op een bepaalden leeftijd tot verhoogde werkzaamheid komt. Ze kan echter ook secundair ontstaan, zooals in het climacterium, wanneer de productie der geslachtsklieren afneemt en daardoor de functie van de hersenklier secundair toeneemt. Een primair gonadotroop hyperpituitarisme — d.w.z. een te sterk functioneerend geslachtscentrum in de hypophyse — met een te sterke folliculine productie der eierstokken heeft ten gevolge, dat de baarmoeder zich te sterk prolifereert. Ze wordt dikker en bloedrijker dan gewoonlijk. Door de verhoogde folliculine productie vermindert de luteohormoonvorming, zoodat de transformatie van het baarmoederslijmvlies daaronder lijdt. Dikwijls beginnen de bloedingen al 3 of 4 dagen vóór de eigenlijke menstruatie, duren in het geheel ongeveer 8 dagen en zijn sterker dan gewoonlijk. Er ontwikkelt zich ten slotte een ziekte van het baarmoederslijmvlies

— de cystoglandulaire hyperplasie van het endometrium.

Bij deze afwijking kunnen door de overmaat aan hypophysaire geslachtshormonen bepaalde centra en banen van de viscerale organen en klieren in de middenhersenen worden aangedaan, zoodot één-, meerdere of alle in dysfunctie geraken. Er vertoonen zich dan ongeveer dezelfde klachten, die wij bij ernstige climacterische stoornissen zien: hoofdpijnen, moeheid, gevoel van duizeligheid, maag- en leverziekten, oog- en oorstoornissen, lichte temperatuursverhooging, enz. Deze symptomen treden bij aanvallen op en wel — zooals is gebleken — juist, wanneer de hormoonspiegel van het bloed het hoogst is. Dat is het geval in het stadium tusschen de beide ovulaties en in de premenstrueele phase. De stoornissen van de middenhersenen kunnen daarbij zoo op den voorgrond treden, dat gemakkelijk een verkeerde diagnose kan worden gesteld, wanneer men den samenhang niet herkent. Zijn de aanvallen van duizeligheid de op den voorgrond tredende symptomen dan wordt vaak aan een ziekte van de kleine hersenen gedacht; staan maag-