is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de lagen zo vol mogelijk te werken, doet men goed, door naast de kop, direct de strek achter de voorstrek te leggen en dan weer een kop er tegen aan, enz. Het Vlaams verband wordt uitsluitend als sierverband toegepast en kost volgens mijn mening aan arbeidsloon iets duurder dan kruisverband of staandverband, daar onze gedachte steeds op drie soorten steen, dat wil zeggen een schone kop, een schone strek en een vuile strek om achterin te werken, geconcentreerd zijn.

Bij kruis- of staandverband is het steeds maar één soort.

Kettingverband.

Evenals staandverband en Vlaamsverband, wordt het kettingverband toegepast als sierverband of liever gezegd, daar waar het metselwerk als schoonwerk moet worden behandeld.

Bij muren aan beide kanten schoon, dat wil zeggen bij tuinmuren, scheidingswanden van veranda's of balcons, fabrieksgevels, welke zeer dikwijls aan beide kanten schoon worden gemetseld enz., verdient het metselen van muren in kettingverband aanbeveling en is zelfs nog te verkiezen boven het Vlaamsverband, wat ook zeer dikwijls in bovengenoemde gevallen wordt toegepast.

Zoals een ieder — die maar even begrip heeft van het metselmateriaal „baksteen" zal kunnen weten — loopt de lengte en breedte van genoemde steen nog al uiteen, wat bij muren, aan beide kanten schoon gemetseld , nogal bezwaar kan opleveren. Men zou dan verplicht zijn alle stenen der patijtse laag op gelijke lengte te sorteren.

Door nu gebruik te maken van kettingverband, waarbij men in de eerste plaats veel minder koppen nodig, dus ook meer keus heeft, is het bezwaar nog te ondervangen door aan de kant waar het er het minst op aankomt, de lagen wat binnen of buiten de draad te metselen, rekening houdend met de koppen, welke, hetzij wat binnen, hetzij wat dóór de draad zijn geraakt.

Het metselwerk ziet er aan die kant wel niet vlak uit, bij nauwkeurige beschouwing vaak wat bultig, doch altijd nog beter dan dat overal de koppen er uit komen kijken.

Men begrijpe goed, dat ik nog steeds op het oog heb steenswerk. Bij muren van 1%-steen of nog dikker, kunnen al deze bezwaren ondervangen worden door de hartvoegen breder te maken.

Het metselen van dit verband is niet aan te bevelen bij kleine vlakken, daar het dan op een samenraapsel van halfsteens muurtjes gaat gelijken.

Figuur 33 geeft een voorbeeld van een stukje kettingverband. Het heeft, laag voor laag beschouwd, veel overeenkomst met Vlaamsverband, doch met dat verschil, dat inplaats van één strek, twee strekken tussen de koppen in liggen.

Terwijl in fig. 33 met drieklezoor, kop, kop strek enz. is begonnen, is in fig. 34 de drieklezoor weggelaten, waaruit blijkt, dat