is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als voorbeeld dient dan figuur 46 en 47, zijnde een hoek en een doorkruising van halfsteens muren, waarbij valt op te merken, dat in elke laag van fig. 47, dan in de ene, dan in de andere richting, twee drieklezoors worden neergelegd.

Figuur 48 en 49 stellen een hoek en een doorkruising voor van muren in staandverband. Ik hoop, dat de tekeningen aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, zodat ik mij van verdere uitleg daarover kan onthouden.

Evenzo is het gesteld met de fig. 50 en 51, welke voorstellen een hoek en doorkruising van muren in kruisverband, waarbij ik even moet wijzen op het feit, dat bij de doorkruisingen, om de vier lagen het verband zich herhaalt zonder gebruik te maken van een kop, zoals wèl bij het begin van een muur, dus ook bij de hoek het geval is.

Figuren 52 en 53 stellen voor een hoek en doorkruising van muren in Vlaams verband.

Het leggen van een dergelijk hoekverband geeft nog wel eens aanleiding tot meningsverschillen, waarom wij er wat dieper op in zullen gaan dan bij de voorgaande verbanden.

Zoals men in fig. 52 kan zien, ligt in de hoek een klezoor en een kop, terwijl wij bij het nazien van enige technische boeken zullen kunnen opmerken, dat daar het klezoor en de kop vervangen is door een hele steen, waarvan een schuine hoek is afgehakt, welke tegen de kop ligt waarvan ook een hoek is afgehakt, zodat beide ,,in verstek” in elkaar passen.

Nu kan zulks op een tekening met een net recht lijntje worden aangegeven, maar bij een metselaar valt zoiets wel eens anders uit en wordt het gauw een opeenhoping van specie en is er van metselverband weinig sprake, waarmee ik zeggen wil, dat wij tot zulk een verband in de laatste plaats over gaan en bij voorkeur de manier, zoals in figuur 52 staat aangegeven, toepassen.

De doorkruising, figuur 53, levert geen moeilijkheden op, waarbij alleen valt op te merken, dat het nog wel op een andere manier had gekund — doch niet beter — maar men heeft er op te letten, dat, bij eventueel vervallen van een der muren, de andere kan doorlopen, zonder dat in het verband behoeft geknoeid te worden.

Kettingsverband lijkt, zoals we reeds gemerkt hebben, wel iets op Vlaams verband en dit geldt voor de hoek en doorkruising van dit verband zeker, fig. 54—55.

Om nu de tegenstanders van klezoortjes verwerken ook eens een pleziertje te doen en omdat het kettingverband zich daartoe leent en Vlaams verband niet, hebben we in plaats van één, twee drieklezoors neergelegd, waardoor deze hoek op de hoek van staand of kruisverband is gaan gelijken.

De doorkruising van kettingverband is duidelijk, na het behandelen van het Vlaamsverband, zodat ook daar weinig van valt te zeggen. Men ziet, dat in de er-tegenaan-loopende laag, twee koppen zijn neergelegd. Ik weet zeker, dat er velen zullen zijn die zeggen: