is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zou in figuur 79 niet gaan. Daar bleef men met de twee drieklezoors en een kop door gaan.

Daarentegen is het verband in figuur 79 genoemd wel geschikt voor het geval, dat één der einden zou blijven liggen (een ieder begrijpe mij goed, achterwege blijven) waardoor de ontmoeting in een hoek zou veranderen.

Hierbij dient dus vooruit uitgekeken te worden ; ook bij vuil werk, want het is toch zo'n kleine moeite.

Het voorgaande betreft halfsteensmuren; bij klampmurenwijzigt zich de toestand even, waarop ook nog nader zal worden ingegaan. ...

Figuur 80 geeft een beeld van een 1-steensmuur in kruisverband; kettingverband is nu ook reeds behandeld, waarna men mag aannemen, dat het niet nodig is, van alle verbanden ook de ontmoetingen te geven.

Daarbij wordt het ons zeer gemakkelijk gemaakt. Er is maar één weg en dat is, zoals het in figuur 80 staat aangegeven. Hierbij kan de staartmuur worden doorgetrokken, zodat het een doorkruising zou worden; een deel ervan kan blijven liggen, zodat er een hoek zou ontstaan; het zou allemaal om het even blijven ; het verband veranderde nimmer, ook al werden de muren nog zo dik, hetzij 1 y2l 2, 2y2 of meer steens, het bleef in wezen hetzelfde, er kwamen alleen meer drieklezoors in de hoeken verwerkt. '

Figuur 81 stelt voor het tweede gevelfragment, waarbij sprake is van schoon en vuilwerk.

Ik heb hier op het oog een deel van een bouwwerk, waaraan een tweetal aan- of uitbouwsels, welke op verschillende hoogten achterwege blijven. Deze gedeelten worden dan afgedekt door een balklaag met vloer of anderszins, doch dat voor ons op dit ogenblik nog niet van belang is, alleen weten wij dat het verband zich in de lagen, volgende op de in fig. a b en c d genoemde lagen gaat wijzigen, zodat wij daar rekening mee dienen te houden.

De lagen a b en c d resp. fig. 82 en 83, zijn behandeld als schoonwerk, en in kettingverband gemetseld. Ook bij de aanleg van verband moet terdege rekening gehouden worden met hetgeen ons te wachten staat en wel in verband met de uitbouwsels, welke op verschillende hoogten komen te „vervallen", zodat hoofddoel is, het opgaande werk.

Daarbij is het niet nodig het gedeelte vuilwerk in kettingverband te metselen, dus maakt men daar kruisverband.

Klampmuren als separatiemuren.

Klampmuren, zijnde muren van een steen op-z'n-kant gemetseld, worden gebruikt tot afscheiding van kamers onderling en sommige gangmuren, muren tot afscheiding van kasten enz. Kortom het zijn die muren, waarvoor geen ander rustpunt nodig is dan een vloer, ondersteund door een versterkte balk of