is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men anders bij het hakken — met moker en breekijzer — veel last daarvan ondervindt. Tegen de muren worden niet altijd de gewone profielen geplaatst. Daar kan al worden volstaan met een aan de werkzijde geschaafde tengel, welke op een drie- of viertal klampjes (stukjes tengel ter lengte van ± 30 cm), welke van te voren aan de muur zijn bevestigd, wordt aangespijkerd.

Men spreekt bij het metselen van klampmuren van onderstukken en van bovenstukken, resp. het gedeelte dat op de vloer wordt gezet en tot op een hoogte van pl.m. 1.70 meter kan worden opgetrokken (ik bedoel hier natuurlijk door een metselaar van manshoogte) en hetgeen daar nog boven op komt, hetwelk op een daarvoor bestemd steigertje zal worden af gemaakt. De hoogte van de jukken, of van de schragen, welke hiervoor moeten worden gebruikt, is afhankelijk van de hoogte der verdieping en zo mogelijk houden deze ook verband met de grootte van den metselaar. Zijn de jukken te hoog dan kan de metselaar niet naar behoren zijn arbeid verrichten, daar hij dan de gehele dag op zo'n steigertje gevaar loopt zijn hoofd te stoten, ongeacht de pijnlijke positie, waarin deze dan zal verkeren, door vaak haast de gehele dag met een gebogen hals of rug te moeten staan werken.

De constructie van de jukken laat zeer dikwijls veel te wensen over, waarom ik het dan ook nodig acht den lezer nogmaals te wijzen op de schraag in fig. 12 gegeven, doch welke in de meeste gevallen wel veel lager zal moeten zijn, maar overigens zeer goed bruikbaar is. Daarbij is het wenselijk enige jukjes voorhanden te hebben, waarzonder men het dikwijls niet kan stellen, voornamelijk in kasten of W.C.-ruimten.

Van deze jukjes geeft fig. 91 een voorbeeld, waarvan de constructie wel voor een ieder duidelijk zal zijn. Deze jukken worden door middel van een paar schoren of zwiepingen vastgezet. Bij gebruik van enkel jukken, dient het schoren met de nodige zorg te geschieden ten einde het platslaan van de steiger te voorkomen, wat ondanks zijn geringe hoogte nog wel noodlottige gevolgen kan hebben.

Tevens lijkt het mij nodig, voordat we afstappen van de gewone klampmuren, dat ik wijs op de noodzakelijkheid van het afstrijken der baarden (specieresten) aan de achterzijde der muren, dat zo mogelijk tijdens het metselen moet geschieden. Het overige wordt er dan even met behulp van een stuk lat afgestreken.

De stukadoor zal u er hoogst dankbaar voor zijn.

De gemorste specie wordt dan tevens weer in de speciekuip geschept.

Holle muren of dubbele klampmuren met spouw.

Deze muren komen zeer weinig voor, zelfs zó weinig, dat ik reeds bejaarde metselaars kan aanwijzen, die deze muren nog nooit hebben gemaakt. De reden, dat wij ze hier bespreken, is dan ook gelegen in het feit, dat deze muren ten onrechte weinig wor-