is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter het profiel wordt gemetseld, niet kan worden bekeken en vereist het veel zorg de voegen en voornamelijk de lintvoegen, van gelijke dikte te maken. Met het spreiden van de specie kan daarin veel ten goede worden gedaan en wel door de specie in gelijke hoeveelheden aan te brengen. Men wachte zich er voor te veel specie te spreiden, daar deze dan tussen de profielen en de stenen komt en dan na het verwijderen der profielen blijkt, dat de kanten

15Teen5MODQ MET OVEP|-1QErf5

GEPLAATSTE PEHAHT

minder vlak zijn, dan er van geëist mag worden. Ook de lengte der klezoortjes dient zodanig te zijn, dat de stootvoegen eerder te smal dan te breed worden. Ten eerste staat het heel lelijk zo'n klein sprongetje waar nog een brede voeg af moet, en dan is het nog de vraag op welke wijze er gevoegd moet worden — doch daarover later — ; ten tweede blijft er van het stukje steen helemaal niets over.