is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wordt ten tweede male afgeschreven, fig. 131, nu aan de mal gelijk gehouden. De eerste keer was, zoals men ziet, de kop, de tweede maal de strekzijde af geschreven.

Als beide kanten nu gehakt zijn en nog even zijn gecontroleerd of de vorm goed is, moet de lengte bepaald worden. Daartoe is op de mal de verdeling aangebracht, welke men van te voren — zonder de mal op te schuiven — op de laatstgelegde laag heeft afgeschreven. Als men nu de steen op het werk legt met de mal Vaoste deel opgeschoven er op, kan men precies de steen afschrijven wat betreft de lengte en de breedte. In fig. 132 ziet men dan ook de steen geheel voltooid.

Nu kan natuurlijk niet maar zo lukraak worden gewerkt, want dan weten we op geen stukken na waar we terecht komen. Van

te voren moet bepaald worden, dat we b.v. 14 slag moeten draaien en dat zulks moet gebeuren in b.v. 20 lagen, zoals in fig. 129 is geschied.

De mal, welke vierkant moet zijn, wordt zó gemaakt, dat aan één der zijden een segmentvormig gedeelte (een deel van een cirkel) komt te zitten, en wel ter grootte van een vierde deel van de cirkelomtrek, welke al draaiende beschreven wordt. We kunnen ook een cirkelvormig plankje nemen waarvan we drie stukjes afzagen en het vierde deel, waardoor we eigenlijk een vierkant zouden krijgen, laten zitten.

Dit vierde deel van de cirkel wordt nu in 20 gelijke delen verdeeld, zijnde het aantal lagen van de kolom. Deze delen worden op de mal afgeschreven. Bij iedere laag schuift nu de mal V20ste deel op, hetwelk gecontroleerd wordt, doordat een profiel (in fig. 128 staan er wel 4, maar waren ook nog ergens anders voor nodig) op een der hoeken is gesteld en steeds een streepje verder tegenover een der hoeken van het profiel komt te liggen. Bij de 20ste laag ligt de kolom weer zoals wij begonnen waren, met dat