is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de rollaag, tot op 3 lagen na, dicht is gemetseld, wordt de nisbus even in de nog overgebleven ruimte gehouden, teneinde een overzicht te krijgen, wat of er nog aan steen bij moet worden gemetseld. Meestal kan dan volstaan worden door een paar schuin gehakte stukjes steen in de hoeken te metselen, een troffel specie op de ronde zijde van de nisbus te gooien en deze tegen de schuine stukjes steen aan te drukken (bij een metalen nisbus met de lipjes naar boven gekeerd ! !) Verder worden de overige stenen tegen de nisbus aangewerkt, dus de rollaag voltooid. Deze beschrijving dient tot het metselen van een rollaag over schoorsteen-boezemijzers, doch in algemene zin. Is bij een keukenschoorsteen sprake van een wasemkanaal, dan wordt buiten het inmetselen van een schoorsteenring, ook een gat uitgespaard of een raampje ingemetseld.

Bij een Franse kamerschoorsteen is de zaak eenvoudiger. Daarbij metselt men de stoel tot en met 16 lagen op, waarbij de

spiegel blijft liggen ter hoogte van 14 lagen. Een plankje of een 1-duims tengel wordt, nadat er aan beide einden een wigvormig stukje is afgezaagd, op beide wanden van de stoel gelegd, of beter gezegd, tusschen de 14e en de 15e laag geschoven. (Daartoe dienen die schuinafgezaagde einden). Figuur 154.

Het plankje moet zo lang zijn, dat het aan iedere kant IV2 cm draagt. Het is vrijwel onverschillig of het met de afgezaagde einden boven dan wel onder ligt.

Men houdt altijd een nogal dikke voeg over, hetzij onder of boven de rollaag. Het verstandigste is het verschil te delen, een dikke

FIG. 154

Tijdelijk ondersteuningslatje