is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steenstoel, wat in dit geval het porringpunt is, wordt op de tweede lijn van bovenaf een cirkelboog je getrokken. Op dit boogje worden twee lagen (lagenmaat) af geschreven en door deze punten lijnen naar het porringpunt getrokken. Deze lijnen geven dan de richting der voegen aan.

Dit wordt herhaald zoveel als maar nodig is, dus in dit geval 5X9 lagen.

Bij het construeren van een strekse boog komt er nog wel het een en ander bij, doch daar hebben wij voorlopig nog geen last van. Door deze constructie toe te passen is een veel economischer verdeling verkregen dan wanneer we gewoon op de buitenkant van de schoorsteenstoel de lagenmaat hadden opgezet. Deze was dan dunner, er zouden meer lagen ingekomen zijn, de stenen moeilijker te hakken geweest en het werk was er niet mooier op geworden.

Zoals de afbeelding te zien geeft, zijn de stootvoegen blind, de lintvoegen hol gemetseld. Om de stenen gemakkelijker te hakken, de voegen zuiver recht te maken en, wat nodig is, allemaal gelijk, kunnen bij het metselen latjes worden gebruikt (metselen op veren noemt men dat), welke in het model der voegen zijn geschaafd en ook voorzien kunnen worden van de koppenverdeling. Een ander dan halfsteensverband is niet te gebruiken, daar de stootvoegen — al zijn ze blind — dan te dicht bij elkaar geplaatst staan.

Gemakkelijk is de muur, waartegen de schoorsteen wordt geplaatst, tot op de hoogte van c(e stoel op te metselen, met medenemen van de tongen van het rookkanaal en met uitsparing van de kassen, nodig om de stoel in de muur vast te werken.

De steentjes, gebruikt voor de spiegel, zijn gele Friese drielingen, stootvoegen blind gemetseld, de lagenmaat, ondanks dunner steen, gewoon. Ter hoogte van de le laag van de spiegel wordt een draad vastgezet (porringdraad) en verbonden met het hierboven genoemde hoekpunt. Fig. 176.

Dit geeft dan de richting aan waaronder het spiegeltje moet worden afgewerkt.

Zoals de tekening aangeeft, worden de lagen twee aan twee in elkaar gewerkt, van onder en van boven afgesloten door één laag.

De stootvoegen terzijde van de schoorsteen kunnen niet blind gemetseld worden en dienen ook nergens toe.

De lagen moeten zó gelegd worden, dat de breukkant naar beneden gekeerd ligt. Met het afschrijven van de stenen is dit wel lastig, maar het is nodig (uitgezonderd de eerste laag), want de voegen zijn hol.

Met de diepte van de schoorsteen is het als bij alle andere. Hoeveel ruimte is er beschikbaar ? Overigens, als het even kan, mag deze schoorsteen niet dieper gemaakt, daar die dan spoedig te lomp wordt.

De stoel is af gedekt met een plaatje zwarte leisteen en ge-