is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer korte tijd verrot zijn en het gebouw aan alle zijden verzakken. Dat zelfde kon gebeuren met funderingen, waarin opzetters moesten worden toegepast. De opzichter heeft zich er dus van te overtuigen, dat de palen niet alleen voldoende stuiten, doch ook dat het houten gedeelte zich niet boven de waterlijn bevindt, doch het voorgeschreven deel er onder.

Ook moeten die palen een rechte stand hebben, omdat een paal uit twee delen bestaande, waarvan het onderdeel de eene kant en het bovendeel de andere kant zou uitgaan, geen of weinig dienst zouden doen.

FIG. 216

De „fundering op staal" fig. 215, brengt over het algemeen minder bezwaar met zich mede dan een paalfundering.

Als de sleuven zijn gegraven en deze voldoende zijn ingewaterd,

kan de zogenaamde droge laag worden gelegd.

Het profielstellen is daarbij nogal lastig, omdat die fundering veel breder wordt aangelegd dan het opgaande werk. zal zijn.

Een muur van 22 cm (1-steens) wordt in de fundering 55 cm (2i/2 steens), dus is men verplicht de profielen buiten de versnijdingen te zetten. ,

Wanneer men het heel eenvoudig wil doen, wordt alleen een draad aan de bouwplanken, fig. 206, gezet op de buitenkant van het opgaande werk en dus min of meer „op-gezicht" de fundering aan-