is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door. Het was een vrij kostbare bouwwijze en een bepaald nut er van heb ik in een en ander nooit kunnen zien. Om de zaak compleet te maken, werden tevens de topgevels afgedekt met dezelfde steensoort, waardoor dan een gevel ontstond waarvan een deel uit baksteen en een deel uit natuursteen bestond.

In hoeverre dit aan het uiterlijk van de gevel af of toe deed, wil ik buiten bespreking laten ; persoonlijk vind ik zo n bouwwijze niet mooi. ■ t

Maar den metselaar wordt met gevraagd naar mooi of lelijk, hij werkt maar en het liefst zo goed mogelijk en een beetje vlug. Ondertussen, een en ander heeft nog niet afgedaan, waarom het

dan ook hier behandeld zal worden. • , . _

Om de plintstenen, ik bedoel de hardstenen platen, te laten dragen, moet ter hoogte van tenminste 10 cm onder de straathoogte een laag worden uitgemetseld ter breedte van de buiten de gevellijn uitstekende plint. In de meeste gevallen kan met een klezoor-oplegging worden volstaan, omdat, hetgeen buiten de

gevel steekt, niet meer bedraagt. , ,

Soms worden de profielen eerst met de voorkant van het hardsteen gelijk gestelij om daarna boven het hardsteen uit met een „rechtgestreken" tengel betimmerd te worden.

Ter hoogte van de bovenkant van de plint wordt veelal de waterpasse lijn afgeschreven, op welke hoogte de draad wordt bevestigd. Zit aan de stukken steen een schuine kant, dan doet men verstandig deze draad met het begin van de schuine kant gelijk te stellen. Eventuele ongelijkheid komt dan in de voeg tussen metselwerk en natuursteen. .

Alle stukken steen tussen twee profielen in worden gelijk aan de draad geplaatst en met een ingekeept tengeitje vastgezet en zuiver gesteld door middel van een paar wiggen, zoals op atbeelding 238 te zien is. Ook aan de onderzijde ± 10 cm uit de onderkant wordt een draad gezet, waardoor het mogelijk is alle stukken zonder behulp van een schietlood of waterpas te stellen.

De onderkanten van de stukken steen — die ruw worden bewerkt — zijn vaak ongelijk van hoogte, en al loopt dit niet te veel uiteen, dikwijls moet een en ander toch nog worden opgevuld

met stukjes steen. i . . i...

Door aan de twee einden het stuk steen op hoogte te stellen,

wordt de gemakkelijkste werkwijze gevolgd.

De materialen gebruikt bij het stellen zijn: stukjes baksteen, stukken hardgebakken vloertegel, of nog dunner: stukjes lei, die

natuurlijk in de specie worden gelegd.

Niet altijd is het nodig de stukken steen van ankers te voorzien, maar dan moeten deze toch minstens een halve steen dik zijn en niet te groot en vólkomen in de muur gewerkt zijn, dus er me

bUAIs een voldoend aantal stukken steen gesteld is, gaat de metselaar deze aanwerken, doch niet vóór hij de voegen, welke onder en tussen de stukken steen zitten, vol gevoegd heeft. Zo nodig, aan