is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstander omdat, wanneer dit vegen suordig geschiedt, het gevaar groter wordt, want men let dan minder op, m de veronderstelling, dat er geen gevaar dreigt.

De ankers zitten, wanneer ze aangegoten zijn, niet stevig vast, omdat het lood na afkoeling krimpt. Met een grote draadnagel wordt dit dan rondom het anker wat aangedreven.

De haak van de ankers een bepaalde richting te geven bij het ingieten, acht ik niet nodig. Of de haak nu naar boven dan we naar beneden is gekeerd, maakt voor het doel, waarvoor deze is aangebracht, niets uit.

Het komt voor bij gevels, waarin meerdere stukken natuursteen op elkaar worden geplaatst, dat zich tussen de stukken steen metselwerk bevindt, bij voorbeeld 4 lagen metselwerk en dan een band van 4 lagen natuursteen, en zo verder, om beurten. mj het stellen van de banden kan het gemakkelijk gebeuren, dat de nog al zware steen een weinig wegzakt en wil het wel eens voorkomen, dat de voeg onder de natuursteen dunner wordt, dan

de overige voegen. , , ,

Dat is een lelijk gezicht en kan voorkomen worden door onder de stukken wiggen te plaatsen, die er later door den voeger worden uitgetrokken, of ter voorkoming, dat deze de wiggen afbreken, er na de verstijving van de specielaag onder uit worden

gehaald. ,

Wanneer de stukken steen op elkaar worden gezet, kunnen beter strookjes bladloodworden gebruikt om de stukken steen op hoogte

te stellen, figuur 241. . ...

Wat er dan nog te veel buiten steekt als straks de voeger er bij komt, kan hij er gemakkelijk met een beitel uit hakken.

Tijdens het aanwerken van de steen moet de metselaar, wanneer hij ter hoogte van de horizontale voeg is gekomen, deze eerst vol kauwen. De eventuele verticale voegen werkt hij tijdens het metselen vol. Een en ander wordt ten overvloede ook aan de

voorzijde van de steen nagezien.

De stukjes lood moeten over de volle breedte van de steen dragen, omdat enkel aan de voorkant gelegen onderstoppmg het afknellen van bladders zal bevorderen.

Ook de kans op uitzetten van de steen is groter; hg. 242 geelt

daar een aardig voorbeeld van. ,

Het uitzakken van het werk in natuursteen uitgevoerd, komt, doordat het metselwerk, achter de steen opgetrokken, te vlug

wordt opgemetseld. , , , , .

Als we nu aannemen, dat bij toepassing van b.v. hardstenen platen, deze ± 1 meter hoog zijn, dan bevinden zich m het daarachter gemaakte metselwerk 16 voegen, tegen in het hardsteen 1 voeg Wanneer nu de onderstopping alleen aan de voorkant van het hardsteen heeft plaats gevonden, waarbij van zetting geen sprake kan zijn en het metselwerk zeker zal krimpen (zetten), dan is het begrijpelijk, dat het hardstenen vlak de kans loopt om met een buik te gaan staan. Daarom is het in ieder geval wenselijk