is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenselijk is, dat van de gewoonte, om in de bovendorpel een steensponning te maken, wordt afgeweken wanneer over het kozijn een rollaag wordt gemetseld ; een steen uitkepen gaat niet ; schuin afhakken, zoals de doorsnede in fig. 280 aangeeft, gaat zeer goed. Ook deze rollaag wordt . over een formeel gemetseld, al is het dan maar een enkelvoudig formeel, hetwelk over het algemeen aan het kozijn wordt vastgezet.

In fig. 281 is een halfrond boog van een-steenswerk gegeven.

Ook bij deze boog is een zelfde schenkel gewenst, tenzij de muur, waarin deze boog verwerkt moet worden, een anderhalf steensmuur zou zijn. Het spreekt van zelf, dat de laagverdeling hier op het schenkel wordt gezet.

Fig. 282 stelt voor een boog, die wat bewerkelijker is dan de voorgaande. In de dammen van de gevel is een sprong van

FIG. 281

één klezoor gedacht en deze sprong loopt ook in de boog door. Bovendien is deze boog bijzonder zwaar aangelegd, zodat zich hierbij nogal moeilijkheden voordoen.

Is een boog erg zwaar, dan wordt er, in verband met de slecht aan te houden laagverdeling, iets op gevonden om toch nog een goede verdeling te krijgen, door het terugspnngende gedeelte als een zelfstandige boog te beschouwen. Er wordt dus hierbij voor de terugspringende boog, die vanzelfsprekend het eerst wordt gemaakt, een afzonderlijke laagverdeling

opgezet. ..... j

Voor de tweede boog wordt, na beëindiging van de eerste, een schenkel gesteld en in verband met de zwaarte van die boog, een laagverdeling opgezet. , . . , ,

In de dammen wordt een behoorlijk metselverband gemaakt, zoals in de plattegrond in fig. 282 is aangegeven.

Het is voor ieder waarschijnlijk wel duidelijk, dat twee bogen