is toegevoegd aan je favorieten.

Letterproef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n kk eescke Boek- en Handelsdrukkerij n.v. Voorstraat A 240 - .M.iddelli arms tel . no. 15 - J. en M. Boomsma, dir.

voor beter boek- en illustratiedruL - monotype-zetterij - binderij

. . . .er zijn boeken, die verschijnen moeten! Zulk een boek is een letterproef, een boek zonder literairen inhoud, zonder wetenschappelijke beweringen, zonder staatkundige stellingen. Een letterproef is een gebruiksvoorwerp, voor uitgever en drukker, gelijk een zilveren vork en lepel een gebruiksvoorwerp is voor den mensch, die zich tot eten zet!

Wij weten niet, of wij ten slotte den juisten vorm hebben gevonden, waarin een letterproef moet, of kan verschijnen. Wij weten dit, dat men iets moet kunnen zien, hoe lettertypen het doen, plat, met een of twee punts interlijn ingeschoten. En daarom, in tegenstelling van veler collega's gebruik, plaatsten we telkenmale twee zelfde pagina's tegenover elkander - zij het dan dat bij de een werd ingesneden met een vierkant en bij den ander niet om het oordeel beter gefundeerd te krijgen.

Vanzelfsprekend is het verhaal van iedere pagina precies eender, van de eerste tot de laatste; de gebruiker kan nu zien hoeveel elke letter inkrimpt of uitloopt bjj een zelfde formaat. Want een letterproef is een gebruiksvoorwerp, voor den uitgever en den drukker, den eerste tot uitgeven noodend en tot drukken bij den drukker!

Met oprechte hoogachting,