is toegevoegd aan je favorieten.

Spel van vier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Onder het personeel van van 1 eltens Modemagazijnen, uitgebreide zaak, met filialen in de grootste steden van 't land, heerschte een zenuwachtige stemming.

Twee jonge verkoopsters in de afdeeling kinderconfectie stonden er over te fluisteren, dat de Directeur de bokkenpruik op had. Zooals hij juffrouw Terbrink, de hoofdboekhoudster, had uitgescholden om een onnoozele vergissing! Of ze een moord had begaan! De twee verkoopstertjes kenden toevallig juffrouw Terbrink.

„Hoe weet je 't eigenlijk?" informeerde het eene meisje.

„Pieters kwam hier langs en vertelde 't in de gauwigheid. Moet je net Piet hebben als 't om Terbrink gaat! Hij zag bleek om zijn neus van kwaadheid!"

De meisjes gichelden verholen. „Terbrink moet heelemaal ontdaan uit 't privé-kantoor zijn gekomen," ging de vertelster voort; „ze moest twee glazen water drinken om bij te komen!"

„Niet kletsen!" vermaande juffrouw Tarzelaar, de eerste verkoopster, 't Vermaan, gefluisterd terwille van de klant in de paskamer vlakbij, klonk niettemin venijnig en scherp.

De meisjes stootten elkaar aan. Tars had de zenuwen!