is toegevoegd aan uw favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in één accoord te verklinken, was het Liza geweest, uit zijn jonge jaren. Er was een heimwee gebleven naar hereeniging, en daarbij had de weemoedige dichter Tijd, het aangebeden beeld uit het verleden vermooid tot verheven schoonheid. Was er een leven na dit leven? Zouden ooit twee gelieven elkaar boven het stof kunnen weerzien?... Als een andere Orpheus ging hij den tocht naar de beminde aanvangen. Die van den zanger uit de mythologie ging door lugubere grotten met hellemonsters, de zijne door boeken vol zielewroeterijen.

Met haat vervulde hem de schrijver van de Ethica; in 't bijzonder om zijn stelling 81. van het vierde deel: „Wij kennen hemzelf (den geest) geen duur toe, dan alleen zoolang het lichaam bestaat". Ook was er pijn in zijn binnenste toen hij de ontleding las van de jalouzie, bij stelling 35. ze deel. Dit boek was reeds door hem vervloekt, toen hij de eerste definitie gelezen had: „Onder God versta ik het volstrekt oneindig wezen, dat wil zeggen: een substantie uit oneindig vele eigenschappen bestaande, van welke ieder voor zich een eeuwig en oneindig wezen uitdrukt!"... „Zoo," redeneerde hij, „verstaat gij dat onder God?... Zij, die u lezen en meenen iets over God te vernemen, leeren tenslotte niets anders kennen, dan een God van uw maaksel, een abstractie, een God van inkt en papier."

Intusschen waren daar vóór hem op een paarlgrijzen achtergrond allerlei schetsmatige figuren ontstaan. Met koortsachtige haast werkte hij aan een tafreel onderaan het schilderij. Daar zat op een tronk een naakte ruige man en hij rekte verlangend zijn armen uit naar een geestachtige naakte blonde vrouw. Dit doorschijnende wezen zag met welgevallen op den faunachtigen geliefde neer; haar dunne armen hingen gelaten langs het lichaam en zij neigde Botticeelliaansch den kuischen buik naar voren. Deze twee verschijningen leefden in een vochtige dampige atmosfeer, haar lijf had een paarlmoerachtigen glans. De man was duister en schaduwachtig gehouden. Het geheel leek als door