is toegevoegd aan uw favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo goed als dood in zijn kamer gevonden. Ze hebben hem van kant willen maken." Plotseling rees Wolf op, doch de baron, wakker geworden door het luide spreken, was op alles voorbereid. Hij drukte hem op zijn stoel terug en fluisterde hem snel iets in het oor, wat Wolf deed zwijgen en stilzitten. De jongleur vervolgde zijn relaas:

„Eergisterenavond laat is zijn huisbaas hem komen bezoeken om drie maanden huur, die hij nog van hem kreeg. Hij belde aan, maar werd niet opengedaan. Toen dacht de huisfrik, dat hij zich niet thuis hield. Maar ineens ziet hij dat de deur niet gesloten is, en hij gaat naar binnen. Hij roept den filosoof aan de trap, maar géén antwoord. Nu, hij naar boven, want hij vond de zaak verdacht; hij gaat naar de kamer van den filosoof om hem eens flink uit te maken voor afzetter enz. en daar zat hij, hoor, in eigen persoon! De filosoof lag met zijn kop voorover op de tafel. De huisbaas schudde hem eens door mekaar, maar inééns stond hij paf!... De man scheen dood te wezen. Het stonk in die kamer naar rook en jenever... nou! En daarom dacht hij, dat zijn schuldenaar zich dood gezopen had. Maar, daar ziet hij ineens bloedige sporen op zijn linkerslaap. „O, God," dacht hij, „mijn arme centen, drie maanden huur!" Hij schudde hem nog eens, riep hem nóg eens bij zijn naam, maar geen leven meer in te bekennen. Maar toen werd die vent ineens zoo akelig in die kamer, (ik heb het 'm zelf hooren vertellen) dat alles om hem heen draaide. En hij dacht: „nou moet ik gauw maken, dat ik weg kom, want als ik hier een flauwte krijg, zien ze mij nog voor den moordenaar aan." En toen maakte hij als de bliksem dat hij die kamer uitkwam. „Ik ben nog nooit zoo gauw een trap afgevlogen," zei hij, „en ofschoon ik doodelijk geschrokken was, had ik toch net nog het benul om de deur flink dicht te slaan," en hij naar het politiebureau aan de Nieuwe Haven. Binnen tien minuten was hij terug met twee politieagenten en een dokter. Maar wat denk je? Dat de deur gesloten was? Niks er van; ze was zoo open als de deur van een bordeel, en de politie