is toegevoegd aan uw favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdriet aangedaan, al die jaren; ik heb je zoo'n tijd van je jonge leven vergald. Ik kan niet meer leven als ik daaraan denk; er is geen vergeving meer voor zoo'n zonde; hoe kan ik het, hoe kan ik het nog goedmaken!... Ik heb zware straf verdiend, domme ongelukkige man, die ik was!"... O, God, Thomas, ik wist niet, wat ik zeggen moest; ik werd er akelig van; die groote zware man, daarvoor me; huilen als een kind... Maar ineens zeg ik: „kom, vader, het is alles al vergeven en vergeten. Ik ben al weer blij, dat het zoo goed gekomen is, en... als u nou maar eens goed vindt, dat mijn Henri, mijn zoon eens een enkelen keer hier mag komen, dan bent u de beste van alle vaders." Toen werd vader kalm, hê; hij keek me aan, en terwijl hij me zijn hand toesteekt, zegt hij: „Carolien, van heden af is mijn huis zijn huis; breng hem hier, hij zal als kind ontvangen worden. Ga hem halen, vanavond nog, ik kan niet wachten." En ik ging hê, dat begrijp je. En nu, dat was me een ontmoeting! die stoere oude man, week als 'n vrouw, met tranen in zijn oogen. Hij hield de beide handen van Henri in de zijne... om van moeder maar niet te spreken... Enfin, na die eerste moeilijke oogenblikken kwamen ze langzamerhand in een prettig gesprek en nu zijn ze de beste vrinden. En van die stonde af aan is alles aangenamer geworden thuis. Er is nu zoo'n vroolijke stemming, geen verwijten meer over vroeger, niets, er is vrede! En dat hebben we aan jou te danken... Vandaar ook, dat vader zich zoo jou lot aantrekt, begrijp je?"...

Thomas had na het vernemen van deze dingen even zwijgend naar den grond zitten staren. Dan schudde hij het hoofd. „Neen," sprak hij zacht en nadenkend, „neen, beste Carolien, het was alles gekkepraat, die ik toen verkocht heb. Ik ben natuurlijk diep in mijn hart blij, dat het voor jou zulke mooie resultaten gehad heeft, maar... neen... jij weet evengoed als ik, dat ik abnormaal was. Met die mooie woorden, die ik toen overal uitgekraamd heb, heb ik me er hier ingepraat."