is toegevoegd aan je favorieten.

Dokter Heldring's groote conflict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge omstandigheid van haar leven. Maar ze voelde, dat hij een bedoeling had met die gesprekken, en was op haar hoede. Op een keer vertelde hij haar, dat Celebes zijn bestemming was.

„En neemt u dan uw kinderen weer mee terug?" vroeg ze hem verwonderd. „Die zullen bij de Toradja's toch wel niet kunnen schoolgaan."

„Mijn vrouw geeft ze les tot ze naar de H.B.S. kunnen. De oudsten laten we in Soerabaja, dan kunnen we ze toch de groote vacanties thuis hebben ... U weet hoe hard het is, kinderen achter te laten."

„Hoe weet u, dat ik kinderen heb?"

„Ik dacht het... en ik heb goed gezien, nietwaar? U hebt een groot verdriet; u zult er aan ten onder gaan, als u niet een kracht krijgt... een kracht van boven, zou ik willen zeggen, als ik niet wist, dat u zich tegen een dergelijke terminologie verzet. Maar u zult ervaren, dat het een bovenaardsche kracht is. Misschien hèbt u het al eens ervaren. U bent er gevoelig voor; u bent... laat ik het noemen een goed ontvangstation; maar u moet het willen opnemen; u moet u openstellen ervoor. Ons kwartiertje aandachtoefening, dat heeft u geërgerd, nietwaar; u houdt niet van soortgelijke demonstraties; maar het zingen van mijn kinderen is niet langs u heen gegaan; het heeft u geraakt, het heeft u ontroerd. Het zou zoo jammer zijn, als u dat ontkende ... u kunt immers niet ongestraft uw innerlijk loochenen. Kom tot een bekentenis. Zeg ja, volmondig ja; God heeft geroepen; wees als Samuël en zeg: zie Heer, hier ben ik ..

Hij zweeg.

Ze krampte haar zakdoek in haar handen; wat vermat deze man zich tegen haar te preeken, als een heilsoldaat tegen een bekeerling.

„Wees er mij niet boos om," kwam zijn zachte sympatieke stem na een lange stilte, „ik ben niet meer, dan een