is toegevoegd aan uw favorieten.

Doolhof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger. Maar waarom zouden wij ons met Sonja bemoeien? Zij doet alles goed en op tijd, zonder er ooit over te praten. Men kan geheel op haar vertrouwen en langzamerhand heeft zij het heele huishouden op zich genomen."

„Zij chauffeert ook goed, dat heb ik gisteravond gemerkt," zegt Peggy met een glimlach.

„O ja. Maar in alles is zij handig: zij naait en handwerkt en kookt voortreffelijk. Zij heeft al die dingen geleerd zonder mij. Zij leest ontzettend veel en 't zal haar zeker wijzer maken — Sonja zal alles van het leven omzetten tot iets van waarde voor zichzelf en anderen. O, zij is een mooie, gelukkige natuur... Ofschoon... wat weten wij van 't geluk van een ander af, hè kind? Wat er achter dat gladde voorhoofdje zich afspeelt...? Wij blijven toch altijd een raadsel voor elkaar en dat is juist zoo interessant! Hoe vervelend zou 't zijn als we alles wisten. Nietwaar, Peggy?"

„Misschien... ja — zeker."

Peggy denkt even: Kan ik nu van mijn eigen raadsel vertellen? Zij is toch zoo lief, Tetesa, en zoo wijd, zoo „modern" in haar denken, zooals moeder zegt — moeder begrijpt haar niet —

Maar Teresa is weer met een ander onderwerp bezig. Zij kan niet lang bij iets stil staan.

„Het is zoo mooi," hoort Peggy vaag, „het is zoo verrukkelijk mooi. Wij moeten van 't leven genieten. O, ik zal je een boek laten lezen dat ik — alhoewel