is toegevoegd aan je favorieten.

Belijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Meer licht 1

Glanst t' avond üw gelaat door 's hemels hoven, Eeuwge, nu kronklend zilver wordt gegoten de karteltinnen langs van wolkensloten wier donkerten uw blindend stralen dooven?

heeft daar üw hand plotsling de maan geschoven langs d' open poort, waardoor lichtstroomen vloten? schreedt Gij, wijl stralenbundels voor U schoten, in heerlijkheid ter dorpel heen van boven?

Waarom trekt G' U terug in angstig zorgen,

dat reeds bij d' eerste groet m'n vreugd moet smoren?

wat troost het dat Gij t' avond of te morgen

even uw licht den hemel langs laat gloren,

doch meer slechts wilt in flauwen afglans borgen als wolken, zacht doorgloeid, den koepel schoren?