is toegevoegd aan uw favorieten.

Parade gaat door!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met niet nog eens jaren te wachten alvorens ons met een nieuwe bijdrage te verblijden.

— Maar ik was het in die stukken heelemaal niet met u eens.

— Des te meer reden hadt u om ze ons niet te onthouden. Du choc des opinions jaillit la vérité!

— Ik was een schooljongen en schreef over de Koninginnefeesten. De redactie had die feesten glorieus' genoemd, en ik....

— Meneer Caers, ik herinner het mij als gisteren. Ik was destijds jongste redacteur aan ons blad en heb u toen op uw stukken geantwoord. Het verheugt mij bovenmate dat u thans tot andere inzichten gekomen bent.

— Ik betwijfel of....

— Maar natuurlijk, mijn waarde heer, ik begrijp u: er blijven tusschen ons verschillen. De zucht naar uniformiteit van den geest is de vloek van dezen tijd. Bij onze oostelijke naburen ziet u daarvan de betreurenswaardige consequenties. Gelukkig behoedt de gezonde zin voor nuchterheid ons volk tegen chauvinisme!

— Waarom het dan ook, wilt u zeggen, alleen de leden van het Nederlandsch Elftal zijn (en misschien hun moeders en meisjes) die trotsch zijn op de spieren en de behendigheid van deze jongelui!

— Ik heb straks, meneer Caers, al bemerkt dat u zich voor de sport interesseert. Hier, dit artikel over ,Nationale Trots' zal u dus ongetwijfeld belang inboezemen. Als u het van a tot z goed leest, zult u zien hoe ik daarin de waardeering voor de sport in de juiste banen poog te leiden. Mislukking of succes is toch eigenlijk bijkomstig. Men kan trotsch op zijn volk zijn zélfs als het in zijn sportieve praesta-