is toegevoegd aan je favorieten.

Parade gaat door!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. LAND ZONDER GRENS

1

Na de begrafenis reisde Willem Caers naar Duitschland. In Hannover kocht hij een blad en las dat Christian Heinecke was doodgeschoten. Hij beet zich op de lippen maar kon zijn tranen niet bedwingen. In den Abort schreide hij. Hij veranderde zijn route en kwam 's nachts te Leipzig aan. Tegen dagbegin ging hij naar de straat waar Minna gewoond had en sprak met de buurvrouw die Christians tweede moeder was geweest. Dan zocht hij de garage op en vroeg er om Christs werkkiel. In Duitschland wilde hij niet blijven; den volgenden dag reisde hij naar Frankrijk, waar hij in Bretagne ergens aan de kust een kleine woning huurde. Hier zou hij den uitslag afwachten van zijn onderhandelingen met een groot, nieuw Nederlandsch dagblad over een correspondentschap in Madrid. Het blad noemde zich ,onafhankelijk', maar zat, blijkens enkele namen beminnelijk-openhartig in den kop vermeld, met talrijke vezelen vast aan industrie en haute finance van het vaderland. Wie zich echter, als hij, voorloopig nog niet in een ivoren toren wilde opsluiten, moest het wagen met de waarheid èn met den waan. Mocht er te eeniger tijd in hem een Beerschoote het hoofd gaan opsteken, hij zou hem neerslaan öf door hem verslagen worden, al naar het God beliefde. — Toen, spoediger dan hij kon hopen, het bericht binnen kwam waarbij hem de betrekking tegen 't najaar werd gegarandeerd, schreef hij naar Parijs om een deel van zijn boeken. In af-