is toegevoegd aan je favorieten.

Als de wereld donker is...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een auto stoof langs met een razende :laxon. De radio van de overkant begon uidkeels aan een plumpuddingrecept, en ie schrille lampen van een voorbijknarsenie ramenas-kar maakten alles zoo licht als Dverdag.

De cathedraal was weg.

In de onttakelde etalage lag nu alleen nog maar een zielig hoopje grijs bont met witte pluimen, een klein dier, dat deed denken aan de duinen achter de zee, aan lange wandelingen, aan zand in je schoenen, en aan zon. Maar niet aan éten. En dat was nu juist het eenige, waar ’t nog op aankwam.

De forellen bespraken de zaak en zeien, dat ’t natuurlijk weer zoo’n vergééstelijkte haas was geweest, een vervelende haas, een dooie diender, die liever gedichten maakte, dan dat ie behoorlijk at en dik werd.

,, Ik ken dat soort’ ’, zei de oudste forel verachtend. „Mager van de idealen. Watmoet ik doen om de wereld gelukkig te makenl 11 Stel je voor, een haas die de wereld gelukkig maaktl Ze vinden hem niet eens de moeite van het braden waard 1 Zoo zie je.