is toegevoegd aan uw favorieten.

Intieme revue

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weer zwaaide door de nacht.

Even later verschenen de verpleegster en een nachtwacht en de huishoudster in een deken op het tooneel.

De open brandkast en de stille figuur in de blauwe streepen zeiden alles. De huishoudster klapperde van angst, en de nachtwacht verbood de verpleegster om iets aan te raken voor de politie' er zou zijn, wat ie daarna allemaal getuigd heeft voor 't gerecht, en ook dat 't koud was en dat 't tochtte omdat de huishoudster 's avonds gelucht had zonder te sluiten, waardoor alles woei in de kamer van de misdaad.

Toen de politie kwam, ging van Ratburgh rechtop zitten en legde een getuigenis af, waarin ie verklaarde dat de inbreker gevlucht was na hem in een korte worsteling te hebben neergeveld met een vuist tusschen zijn oogen, wat niet zoo was, maar wat beter klonk dan de waarheid, volgens welke hij ineen was gezakt nog vóórdat ie iets had gezien.

De brandkast zat nog heelemaal vol, en van Ratburgh wilde er zich bij neerleggen, maar de politie blaakte en vroeg een signalement, wat ie onmogelijk geven kon door z'n flauwte, wat ie niet aan iedereen z'n neus wenschte te hangen voor z'n prestige, waarom ie zei dat ie een pet had gehad, en kort haar, en een blauwe jas, en een broek.

De wet zette zich in beweging, en na een tijdje moest van Ratburgh getuigen, en hij zei dat 't onaangename, nieuwsgierige ambtenaartjes waren aan het gerecht, en na wèèr een tijdje confronteerden ze hem daar met een heele rij mannen met petten

11