is toegevoegd aan je favorieten.

Intieme revue

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinkamer, waar de juffrouw ze opwachtte met kussens en thee.

Op de mahonietafel brandde een koperen theepitje, buiten werd het donker, en de deuren stonden open, waar de essentieele fout heeft gelegen.

Ouwe nicht van de kippenfarm informeerde zakelijk naar een paar hanen in weerwil van haar leeftijd, waarna het gesprek zich bewoog tusschen licht en schemer tot ouwe nicht uit Zeist iets ellendigs vertelde over een gebeten neefje en een adder in China, waar 't öök altijd zoo schemert tegen de avond.

Het neefje was bezweken, en ouwe nicht van de kippenfarm liet dadelijk een flesch circuleeren om de nare indruk weg te krijgen, en ze betten hun voorhoofden met eau de cologne zakdoeken, en de roze lampekap schoot aan boven een kronkelpapier met vliegen.

Toen zag ouwe nicht Bernardine ineens iets op haar been, dat grijs was.

„Een beest!" riep ze. „Een beest op m'n kousl Gauw!"

Op 't grijs zat een spin, die begon te loopen zoodra ie zag, dat ze naar hem keken.

Hij was groot en zwart met harige pooten. In het lamplicht vaagde zijn enorme schaduw even over 't vloerkleed; toen was ie weg.

,,Een monster 1" trilde de toegeschoten juffrouw.

„Een vergiftige", mompelde ouwe nicht van de kippenfarm.

Ouwe nicht Bernardine zei niks, maar werd langzaam rood.